Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 78 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
78 | Česky
Technická data
Nůžky na živý plot
Objednací číslo
Jmenovitý příkon
Délka střihu
Rozevření zubů
Počet zdvihů při běhu naprázdno
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014
Třída ochrany
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
Nůžky na živý plot
Objednací číslo
Jmenovitý příkon
Délka střihu
Rozevření zubů
Počet zdvihů při běhu naprázdno
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014
Třída ochrany
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-2-15.
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: hladina
akustického tlaku 75 dB(A); hladina akustického výkonu
95 dB(A). Nepřesnost K =2 dB.
Noste ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibrací a
(vektorový součet tří os) a
h
nepřesnost K stanoveny podle EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití
elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat
pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji
nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit.
To může zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně
zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní
dobu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně
obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba
elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace
pracovních procesů.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Montáž a provoz
Cíl počínání
Obsah dodávky
Upevnění prodlužovacího kabelu
Zapnutí
Vypnutí
Pracovní pokyny
Údržba nožů
Uskladnění a přeprava
Volba příslušenství
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Obrázek Strana
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Bosch Power Tools
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading