Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 130

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 130 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
130 | Srpski
električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava
za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno
održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo
može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama
preko celog radnog vremena.
Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije
stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati
opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog
alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.
Traženje grešaka
Simptomi
Mogući uzroci
Makaze za živu ogradu ne
Nema mrežnog napona
rade
Neispravna mrežna utičnica
Oštećen produžni kabl
Osigurač je izbio
Makaze za živu ogradu
Oštećen produžni kabl
rade sa prekidima
Interni kablovi baštenskog uredjaja su u kvaru
Prekidač za uključivanje/isključivanje je u kvaru
Motor radi, noževi stoje
Interni kvar
Noževi se greju
Nož je tup
Nož ima naprsline
Suviše mnogo trenja zbog nedostajućeg podmazivanja
Jake vibracije/šumovi
Baštenski uredjaj je u kvaru
Servisna služba i savetovanje o
upotrebi
www.bosch-garden.com
Molimo navedie kod svih pitanja i naručivanje rezervnih
delova neizostavno broj predmeta sa 10 mesta prema tipskoj
tablici baštenskog uredjaja.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Montaža i Rad
Cilj rukovanja
Obim isporuke
Postavljanje produžnog kabla
Uključivanje
Isključivanje
Uputstva za rad
Održavanje noža
Čuvanje i transport
Biranje pribora
Pomoć
Prokontrolisati i uključiti
Koristite drugu utičnicu
Ispitajte i zamenite kabl ako je oštećen
Promeniti osigurač
Ispitajte i zamenite kabl ako je oštećen
Potražiti ovlašćeni servis
Potražiti ovlašćeni servis
Potražiti ovlašćeni servis
Naoštriti noževe
Prekontrolisati noževe
Naprskati sa uljem za podmazivanje
Potražiti ovlašćeni servis
Srpski
Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs
Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs
Slika
Strana
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading