Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 86

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 86 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
86 | Magyar
 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.
Győződjön meg arról, hogy az elektromos
kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná
az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni
kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az
elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt
állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balese-
tekhez vezethet.
 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt
okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó
részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs
sérüléseket okozhat.
 Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud
uralkodni.
 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy
ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő
módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és ren-
deltetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő
berendezések használata csökkenti a munka során
keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése
és használata
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az
arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott
teljesítménytartományon belül jobban és
biztonságosabban lehet dolgozni.
 Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot,
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos
kéziszerszámból, mielőtt az elektromos
kéziszerszámon beállítási munkákat végez,
tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra
elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a
szerszám akaratlan üzembe helyezését.
 A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek
használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem
ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az
útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek,
ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a
mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e,
nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A
berendezés megrongálódott részeit a készülék
használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset
történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem
kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
 Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben
lehet vezetni és irányítani.
 Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat,
betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az
adott készüléktípusra vonatkozó kezelési
utasításoknak megfelelően használja. Vegye
figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő
munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám
eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása
veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szervíz-ellenőrzés
 Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett
személyzet csak eredeti pótalkatrészek
felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az
elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások a sövényvágók számára
 Tartsa távol minden testrészét a vágókéstől. Ne
próbálja meg mozgó kés mellett a levágott anyagot
eltávolítani, vagy a vágásra kerülő anyagot lefogni. A
beékelődött, levágott anyagot csak kikapcsolt gép
mellett távolítsa el. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a
sövényvágó használata közben súlyos sérülésekhez
vezethet.
 A sövényvágót csak álló kés mellett és csak a
fogantyúnál fogva emelje fel és szállítsa. A sövényvágó
szállításához vagy tárolásához mindig húzza fel arra a
védőborítást. A berendezés óvatos kezelése csökkenti a
kések által kiváltott sérülések veszélyét.
 Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt
fogantyúfelületeknél fogva fogja meg, mivel a vágókés
kívülről nem látható, feszültség alatt álló
vezetékekkel, vagy a saját hálózati csatlakozó
kábelével is érintkezésbe kerülhet. Ha a vágókés egy
feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei
szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez
vezethetnek.
 Tartsa távol a kábelt a vágási tartománytól. A munka
közben a kábelt a bokorzat eltakarhatja és azt ekkor
véletlenül átvághatják.
Kiegészítő figyelmeztetések és tájékoztató
 Ez a készülék nincs arra előirányozva, hogy azt olyan
személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a
fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak,
vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading