Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 87 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért
felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra,
hogyan kell használni a készüléket.
Gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül
hagyni, nehogy a készülékkel játsszanak.
 A munka során mindig mindkét kezével tartsa az
elektromos kéziszerszámot és gondoskodjon arról,
hogy szilárd, biztos alapon álljon. Az elektromos
kéziszerszámot két kézzel biztosabban lehet vezetni.
 Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen
leáll, mielőtt letenné.
 Üzem közben a a berendezéstől mért 3 m sugarú körön
belül a kezelőn kívül más személyek, illetve állatok nem
tartózkodhatnak. A kezelő a munkaterületen más
személyekért saját maga felelős.
 Sohase fogja meg a sövényvágót a vágókéseknél fogva.
 Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy ezen előírásokat
nem ismerő személyeknek, hogy a sövényvágót
használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet
hogy korlatozzák a kezelő korát.
 Sohase vágjon sövényt a berendezéssel, ha személyek,
mindenek előtt gyerekek vagy háziállatok, tartózkodnak a
közvetlen közelében.
 A más személyek által elszenvedett balesetekért, illetve a
más tulajdonában keletkezett károkért a kezelő vagy
felhasználó felel.
 Ne használja a sövényvágót mezítláb vagy nyitott
szandálban. Viseljen mindig stabil lábbelit és egy hosszú
nadrágot. Célszerű erős anyagból készült kesztyűt, nem
csúszós cipőt és védőszemüveget használni. Ne viseljen bő
ruhát vagy ékszereket, amely(ek) beakadhat(nak) a mozgó
alkatrészekbe.
 Gondosan vizsgálja meg a vágásra kerülő sövényt, és
távolítsa el valamennyi drótot és idegen tárgyat.
 A használat előtt mindig ellenőrizze, nincsenek-e elkopva
vagy megrongálódva a kés, a kés csavarjai és a vágó egység
egyéb alkatrészei. Sohase dolgozzon egy megrongálódott
vagy erősen elhasználódott vágó egységgel.
 Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozó vezeték/a
hosszabbító esetleges rongálódásait és szükség esetén
cserélje ki a megrongálódott alkatrészt. Óvja meg a
csatlakozó vezetéket/a hosszabbítót a magas
hőmérsékletektől, az olajtól és az élektől és sarkaktól.
 Ismerkedjen meg alaposan a sövényvágó kezelésével,
hogy azt egy vészhelyzetben azonnal le tudja állítani.
 Csak nappali világítás vagy megfelelő mesterséges
világítás mellett használja a sövényvágót.
 Sohase használja a sövényvágót meghibásodott
védőberendezésekkel vagy felszerelt védőberendezések
nélkül.
 Gondoskodjon arról, hogy a sövényvágóval szállított
valamennyi fogantyú és védőberendezés fel legyen
szerelve a sövényvágóra, amikor azt üzemelteti. Sohase
próbáljon meg egy nem teljesen felszerelt vagy meg nem
engedett módon megváltoztatott sövényvágót üzembe
venni.
Bosch Power Tools
 Sohase tartsa a sövényvágót a védőberendezésnél fogva.
 A sövényvágó üzemeltetése közben mindig ügyeljen arra,
hogy biztosan álljon és tartsa meg az egyensúlyát,
mindenek előtt, ha lépcsőn, vagy létrán állva dolgozik.
 Mindig legyen tudatában a környezetének és készüljön fel
olyan lehetséges veszélyekre, amelyeket a sövény vágása
közben esetleg nem hall meg.
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból:
– egy blokkolás megvizsgálása és eltávolítása vagy a
sövényvágón végzendő munkák megkezdése előtt.
– egy idegen test megérintése után. Ellenőrizze, nem
rongálódott-e meg a sövényvágó és ha szükséges,
javíttassa meg.
– ha a sövényvágó szokatlan módon rezgésbe jön
(azonnal ellenőrizze).
 Gondoskodjon arról, hogy valamennyi anya, csapszeg és
csavar biztonságosan rögzítve legyen, hogy garantálhassa
a sövényvágó biztonságos munkavégzési állapotát.
 A használaton kivüli sövényvágó száraz, magas, vagy zárt
helyen tárolja, ahol gyerekek azokhoz nem férhetnek hozzá.
 Az elkopott, vagy megrongálódott alkatrészeket biztonsági
meggondolásokból cserélje ki.
 Ne próbálja meg a kerti kisgépet megjavítani, hacsak nincs
meg ehhez a megfelelő képzettsége.
 Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként csak
Bosch gyártmányú alkatrészeket használjanak.
 A mozgó vágókés megérintése elleni védelemként a
sövényvágó olló mindkét fogantyúja fel van szerelve egy-
egy késvédő kapcsolóval. A sövényvágó olló
üzemeltetéséhez mindkét kapcsolót egyidejűleg be kell
nyomni. Ne használja a kerti kisgépet, akkor sem, ha az
működne, ha egy kapcsoló sincs benyomva, vagy csak
egy kapcsoló van benyomva.
Elektromos biztonsági előírások
 Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák
megkezdése előtt kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza
ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes
azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó
kábel megrongálódott, belevágtak, vagy beakadt
valamibe.
 A kés a sövényvágó kikapcsolása után még néhány
másodpercig tovább mozog. Vigyázat ! Ne érjen hozzá
a mozgó késhez.
Az Ön kerti kisgépe biztonsági meggondolásokból
védőszigeteléssel van ellátva és földelésre nincs szüksége. Az
üzemi feszültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban
a kiviteltől függően 220 V, 240 V). Csak engedélyezett
hosszabbító kábelt használjon. További információkat az erre
feljogosított vevőszolgálattól kaphat.
Csak a H05VV-F vagy H05RN-F kivitelnek megfelelő
hosszabbító kábelt szabad használni.
A biztonság megnövelése érdekében célszerű egy legfeljebb
30 mA hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a hibaáram
kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell.
Magyar | 87
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading