Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 108

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 108 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
108 | Қазақша
Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат
Шу эмиссиясының мәндері EN 60745-2-15 бойынша
есептелген.
Электрбұйымның «А» белгісімен белгіленген деңгейі
әдетте төменгідей болады: Дыбысты қысым деңгейі
75 дБ(A); Дыбысты қуат деңгейі 95 дБ(A).
K терістігі =2 дБ.
Қорғау құлаққаққанын киіп жүріңіз!
Теңселудің жалпы көрсеткіштері a
векторлық қосындысы) және K терістік көрсеткіштері
EN 60745-2-15 сәйкес:
2
2
a
<2,5 м/с
, K=1,5 м/с
.
h
Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745
ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша
есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен
салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын
шамалап өлшеу үшін де жарамды.
Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі
жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа
жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-
салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен
пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс
барысындағы діріл қуатын арттырады.
Қателерді белгілеу
Симптомдар
Мүмкін болған себептер
Бақ қайшысы жұмыс
Электр желі кернеу жоқ
істемей тұр
Электр желі розеткасы бұзылған қалыпта
Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған
Тежегіш қосылып кетті
Бақ қайшысы үзіліммен
Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған
жұмыс істейді
Бақ электрбұйымының ішкі кабель жүйесі
бұзылған
Қосу/Өшіру түймешігі бұзылған
Қозғалтқыш жылжып
Ішкі жүйесінің қатесі
тұрады, пышақтары
тұрып қалады
Пышақтар қызып кетеді Пышақтар дөкір
Пышақта кетіктері бар
Жағармайдың жеткіліксіз жағылуы себебінен
үйкелістің тым жоғары болуы
Қатты вибрациялар/
Бақ электрбұйымы бұзылған
шуылдар
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және
қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру
қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты
төмендетеді.
Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша
қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр
құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту,
қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.
Монтаж және пайдалану
(үш бағыттың
h
Әрекет мақсаты
Жеткізу көлемі
Ұзарту кабелін қосып жалғастыру 2
Қосу
Өшіру
Жұмыс бойынша нұсқаулар
Өлшем көлемдері
Сақтау мен тасымалдау
Керек-жарақтарды таңдау
Сурет
1
2
2
2, 3
4
4
5
Көмек
Тексеріп алыңыз да, іске қосыңыз
Басқа электррозеткасын қолданыңыз
Кабелді тексеріп алып, керек болса,
ауыстырыңыз
Тежегішті ауыстырыңыз
Кабелді тексеріп алып, керек болса,
ауыстырыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Пышақ діңгектерін қайратып алыңыз
Пышақ діңгектерін тексертіңіз
Үстінен жағармайды бүркіп шашыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Bosch Power Tools
Бет
167
167
167
168
167– 168
169
169
169

Advertisement

Table of Contents
loading