Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 149

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 149 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Simbols
Nozīme
Atļauta darbība
Aizliegta darbība
Piederumi
Tehniskie parametri
Dzīvžoga šķēres
Izstrādājuma numurs
Nominālā patērējamā jauda
Asmeņu vadotnes garums
Zobu atvērums
Asmeņu kustību biežums brīvgaitā
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014
Elektroaizsardzības klase
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas
atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Dzīvžoga šķēres
Izstrādājuma numurs
Nominālā patērējamā jauda
Asmeņu vadotnes garums
Zobu atvērums
Asmeņu kustību biežums brīvgaitā
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014
Elektroaizsardzības klase
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas
atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši
EN 60745-2-15.
Instrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokšņa
parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena
līmenis ir 75 dB(A); trokšņa jaudas līmenis ir 95 dB(A).
Izkliede K =2 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a
trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam
EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts
atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var
tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To
Bosch Power Tools
Pielietojums
Dārza instruments ir paredzēts dzīvžogu un krūmu
apgriešanai piemājas dārzā.
AHS 45-16
3 600 H47 A..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min.
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
3 600 H47 A..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min.
3400
kg
2,6
/II
var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai
novērtēšanai.
Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tomēr tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem,
kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darb-
instrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā
apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var
atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt
vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
(vektoru summa
h
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam
darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek
izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski sama-
zināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika
posmam.
AHS 50-16
AHS 55-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 480-16
AHS 500-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 B..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Latviešu | 149
AHS 60-16
3 600 H47 D..
450
600
16
3400
2,8
/II
AHS 550-16
3 600 H47 C..
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading