Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 134

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 134 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
134 | Slovensko
Simbol
Pomen
Vklop
Izklop
Zaščitite se pred električnim udarom.
Dovoljeno dejanje
Tehnični podatki
Škarje za živo mejo
Številka artikla
Nazivna odjemna moč
Dolžina reza
Odprtina med zobmi
Število hodov pri prostem teku
Teža po EPTA-Procedure 01:2014
Zaščitni razred
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Škarje za živo mejo
Številka artikla
Nazivna odjemna moč
Dolžina reza
Odprtina med zobmi
Število hodov pri prostem teku
Teža po EPTA-Procedure 01:2014
Zaščitni razred
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z
EN 60745-2-15.
Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: nivo hrupa
75 dB(A); izmerjena moč hrupa 95 dB(A). Negotovost
K =2 dB.
Nosite zaščito sluha!
Skupne vrednosti vibracij a
(vektorska vsota treh smeri) in
h
negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile
izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom
po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih
orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno
obremenjenosti z vibracijami.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Simbol
Uporaba v skladu z namenom
Vrtno orodje je namenjeno za rezanje in obrezovanje živih mej
in grmov v hišnih in ljubiteljskih vrtovih.
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v
druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi
vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo
vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med
določenim obdobjem uporabe občutno poveča.
Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče,
vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z
vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.
Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca
pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in
vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih
postopkov.
Pomen
Prepovedano dejanje
Pribor
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Bosch Power Tools
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading