Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 66 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
66 | Türkçe
 Çit kesme makinesini hiçbir zaman koruyucu
donanımından tutmayın.
 Çit kesme makinesini özellikle basamaklı yerlerde ve
merdivenlerde kullanırken duruşunuzun güvenli olmasına
dikkat edin ve dengenizi her zaman koruyun.
 Çevrenizde olup bitene ve duyamacağınız ancak tehlike
oluşturabilecek olaylara karşı dikkatli olun.
 Şu durumlarda şebeke fişini prizden çekin:
– blokajı kontrol etmeden ve gidermeye çalışmadan önce
veya çit kesme makinesinin kendinde bir çalışma
yapmadan önce.
– yabancı bir nesneye temas ettikten sonra. Çit kesme
makinesinde hasar meydana gelip gelmediğini kontrol
edin ve gerekiyorsa bakıma yollayın.
– çit kesme makinesi alışılmışın dışında titreşim yapmaya
başlayınca (hemen kontrol edin).
 Çit kesme makinesini güvenli bir durumda kullanabilmek
için bütün somunların, cıvataların ve pimlerin yerlerine
iyice oturmasını sağlayın.
 Çit kesme makinesini çocukların erişemeyeceği, kuru,
yüksek veya kapalı bir yerde saklayın.
 Güvenlik amacıyla aşınmış veya hasar görmüş parçaları
değiştirin.
 Yeterli eğitime sahip değilseniz bahçe aletini onarmayı
denemeyin.
 Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan
emin olun.
 Hareket eden kesici bıçağa karşı temas koruması olarak çit
kesme makinesinin her tutamağı bir bıçak koruma şalteri
ile donatılmıştır. Çit kesme makinesini çalıştırmak için her
iki şaltere de aynı anda basılmalıdır. Çit kesme
makinesini, bir şaltere basıldığında veya hiçbir şaltere
basılmadığı halde çalışıyorsa kullanmayın.
 Enerjiden tasarruf etmek için bahçe aletini sadece
kullanacağınız zaman açın.
Elektrik güvenliği
 Dikkat! Bakım ve temizlik işlemlerinden önce bahçe
aletini kapatın ve şebeke bağlantı fişini prizden çekin.
Akım kablosu hasar gördüğünde, kesildiğinde veya
karıştığında da aynı işlemi uygulayın.
 Çim kesme makinesi kapatıldıktan sonra da bıçak
birkaç saniye serbest dönüşte döner. Dikkat!
Dönmekte olan bıçağa dokunmayın.
Bahçe aletiniz güvenlik sağlamak üzere koruyucu
izolasyonludur ve topraklama gerektirmez. İşletme gerilimi
230 V AC, 50 Hz'dir (AB üyesi olmayan ülkeler için tipe göre
220 V, 240 V). Sadece bahçe aletinizle kullanılmaya
müsaadeli uzatma kablosu kullanın. Bu konudaki bilgileri
yetkili müşteri servisinden alabilirsiniz.
Sadece H05VV-F veya H05RN-F tipi uzatma kablosu
kullanılabilir.
Güvenliği artırmak için maksimum 30 mA'lik hatalı akımlı bir
FI-Şalterin (RCD) kullanılması tavsiye olunur. Bu FI-Şalteri her
kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Uzatma kablosunun veya kablo kasnağının üreticilerinin
kullanma talimatına ve bunların kullanılmasına ilişkin ulusal
mevzuata uyun.
İngiltere'de satılmayan ürünler için uyarı:
DİKKAT: Güvenliğiniz için bahçe aletinize monte edilmiş olan
fişin bağlantı kablosuna bağlanması gereklidir. Uzatma
kablosunun kuplajı püskürme suyuna karşı korunmalı olmalı,
kauçuktan yapılmış olmalı veya kauçuk kaplı olmalıdır.
Uzatma kablosu bir gerginlik giderme tertibatı ile
kullanılmalıdır.
Bağlantı kablosunun hasarlı olup olmadığı düzenli aralıklarla
kontrol edilmeli ve sadece kusursuz durumda kullanılmalıdır.
Bağlantı kablosu hasar görecek olursa sadece yetkili Bosch
servis atölyesinde onarılmalıdır.
Bakım
 Keskin bıçakların alanında meşgul olurken veya çalışırken
daima bahçe eldivenleri kullanın.
 Bahçe aletini kontrol edin ve güvenlik önlemi olarak
aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
 Bahçe aletini depolamadan önce çit kesme bıçağını daima
bakım spreyi ile yağlayın.
 Çim biçme makinesini güvenli bir durumda kullanabilmek
için bütün somunların, cıvataların ve pimlerin yerlerine
iyice oturmasını sağlayın.
 Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan
emin olun.
Semboller
Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve
anlaşılması için önemlidir. Sembolleri ve anlamlarını zihninize
iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini
daha iyi ve daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.
Sembol
Anlamı
Koruyucu eldiven kullanın
Koruyucu gözlük kullanın.
Hareket yönü
Açma
Kapama
Elektrik çarpmasına karşı kendinizi
koruyun.
Müsaade edilen davranış
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading