Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 114

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 114 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
114 | Română
Detectarea defecţiunilor
Simptome
Cauză posibilă
Foarfecele de tăiat
Nu există tensiune de alimentare
gard viu nu
Priza de curent este defectă
funcţionează
Cablu prelungitor defect
Siguranţa a întrerupt circuitul
Faorfecele de tăiat
Cablu prelungitor defect
gard viu funcţionează
cu întreruperi
Cablajul intern al sculei electrice de grădină este
defect
Întrerupătorul pornit/oprit defect
Motorul funcţionează,
Defecţiune internă
cuţitele stau pe loc
Cuţitele se înfierbântă
Cuţitul este tocit
Cuţitul are ştirbituri
Frecare prea mare din cauza gresării defectuoase
Vibraţii/zgomote
Scula electrică de grădină este defectă
puternice
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind
utilizarea
www.bosch-garden.com
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărtat numărul de identificare compus din
10 cifre al sculei electrice de grădină.
România
Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Remediere
Verificaţi şi conectaţi
Folosiţi altă priză
Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care
acesta este deteriorat
Înlocuiţi siguranţa
Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care
acesta este deteriorat
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Daţi la rectificat bara portcuţite
Verificaţi bara portcuţite
Pulverizaţi cu lubrifiant
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzări
Eliminare
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind maşinile şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, sculele electrice scoase din uz
trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Sub rezerva modificărilor.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading