Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 65 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.
Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarılmalıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı
değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla
çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı
bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan
kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri
tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını,
hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların
hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş
kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde
sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
 Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu
sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın
dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
 Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede
aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Çit biçme makineleri için güvenlik talimatı
 Bedeninizin bütün organlarını kesici bıçaklardan uzak
tutun. Bıçaklar çalışırken biçtiğiniz malzemeyi almayı
veya biçilecek malzemeyi tutmayı denemeyin. Sıkışan
malzemeyi daima alet kapalı durumda iken alın. Çit
biçme makinesi ile çalışırken bir anki dikkatsizlik ağır
yaralanmalara neden olabilir.
 Çit biçme makinesini bıçaklar hareketsiz durumda iken
tutamağından tutarak taşıyın. Çit biçme makinesini
naklederken veya saklarken daima koruyucu kapağı
kapatın. Aleti dikkatli kullanma bıçaklardan
kaynaklanabilecek yaralanma tehlikesini azaltır.
 Kesici bıçak görünmeyen elektrik kablolarına veya
aletin şebeke bağlantı kablosuna temas
edebileceğinden, elektrikli el aletini sadece
izolasyonlu tutamağından tutun. Kesici bıçak elektrik
gerilimi altındaki bir kabloya temas ettiğinde aletin metal
parçaları da elektrik gerilimine maruz kalabilir ve bu da
elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Kabloyu aletin kesme alanından uzak tutun. Çalışırken
kablo çalılıklar arasında görünmeyebilir ve yanlışlıkla
kesilebilir.
Bosch Power Tools
Ek uyarılar
 Bu alet; çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duygusal
veya zihinsel bakımdan engelli veya yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmaya
müsaadeli değildir. Ancak anılan bu kişiler bu aleti
sağlıkları için yetkili bir kişinin gözetiminde veya aleti
kullanmasını bilen kişilerin talimatı ile kullanabilirler.
Çocukların aletle oynamaması için dikkatli olunmalıdır.
 Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun ve
duruş pozisyonunuzun güvenli olmasına dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.
 Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasını bekleyin.
 Aletle çalışırken 3 metrelik bir daire içinde başkaları ve
evcil hayvanlar bulunmamalıdır. Aleti kullanan çalışma
alanını üçüncü kişilere karşı korumaktan sorumludur.
 Çit kesme makinesini hiçbir zaman çit kesme bıçağından
tutmayın.
 Çocukların ve bu talimatı okumamış kişilerin çit kesme
makinesini kullanmasına izin vermeyin. Bazı ulusal
yönetmelikler bu aletin kullanım yaşını kısıtlamaktadır.
 Yakınınızda başkaları ve özellikle çocuklar veya evcil
hayvanlar varken çit kesme makinesini kullanmayın.
 Bu aleti kullananlar başkalarının başına gelebilecek
kazalardan veya bunların özel mülkiyetinde bulunan
mallarda meydana gelebilecek hasarlardan sorumludur.
 Çit kesme makinesini çıplak ayakla veya açık sandeletlerle
kullanmayın. Her zaman sağlam ayakkabılar ve uzun
pantolon kullanın. Sağlam iş eldivenlerinin, kaymayan
ayakkabıların ve koruyucu gözlüklerin kullanılması tavsiye
olunur. Aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilecek
geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın.
 Biçilecek çiti dikkatli biçimde kontrol edin ve bütün telleri
ve yabancı nesneleri alın.
 Aleti kullanmaya başlamadan önce her defasında bıçağın,
bıçak vidalarının ve kesme mekanizmasının diğer
parçalarının aşınmış olup olmadıklarını veya hasarlı olup
olmadıklarını kontrol edin. Hiçbir zaman hasarlı veya aşırı
ölçüde aşınmış kesme mekanizması ile çalışmayın.
 Aleti kullanmaya başlamadan önce her defasında bağlantı
kablosununun ve uzatma kablosunun hasarlı olup
olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa bunları değiştirin.
Bağlantı kablosunu ve uzatma kablosunu aşırı sıcaklığa,
yağa ve keskin kenarlı cisimlere karşı koruyun.
 Acil durumlarda hemen durdurabilmek için çit kesme
makinesinin kullanımını tam olarak öğrenin.
 Çit kesme makinesini sadece gün ışığında veya iyi
aydınlatma koşullarında kullanın.
 Çit kesme makinesinini koruyucu donanımları takılı
olmadan veya bu donanımlar hasarlı durumda iken
kulllanımayın.
 Çit kesme makinesini kullanırken birlikte teslim edilen
bütün tutamak ve koruyucu donanımın takılı olduğundan
emin olun. Hiçbir zaman tam olarak monte edilmemiş veya
üzerinde değişiklik yapılmış çit kesme makinesini
kullanmayın.
Türkçe | 65
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading