Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 138

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 138 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
138 | Hrvatski
 Škare za živicu ne držite nikada na njenim zaštitnim
napravama.
 Kod rada sa škarama za živicu uvijek zauzmite siguran i
stabilan položaj tijela i uvijek održavajte ravnotežu,
posebno kod rada na stepenicama i ljestvama.
 Obratite pozornost na vaš radni okoliš i na moguće
trenutke opasnosti koje ne bi čuli tijekom obrezivanja
živice.
 Mrežni utikač izvucite iz utičnice:
– prije provjere, otklanjanja blokade ili rada na škarama
za živicu.
– nakon kontakta sa stranim tijelima. Kontrolirajte škare
za živicu na oštećenje i u slučaju potrebe popravite ih.
– ako škare za živicu počnu neuobičajeno vibrirati
(odmah kontrolirati).
 Kontrolirajte na čvrsto stezanje sve matice, svornjake i
vijke, kako bi se zajamčilo sigurno radno stanje škara za
živicu.
 Spremite škare za živicu na suho, povišeno ili zatvoreno
mjesto, izvan dosega djece.
 Treba zamijeniti istrošene ili oštećene sigurnosne dijelove.
 Ne pokušavajte vrtni uređaj sami popravljati, ako za to ne
posjedujete dovoljno stručno obrazovanje.
 Provjerite da li dijelovi za zamjenu potječu od Boscha.
 Radi zaštite od dodirivanja pokretnog reznog noža škare za
živicu opremljene su sklopkom štitnika noža na svakoj
ručki. Prilikom uporabe škara za živicu potrebno je
istodobno pritisnuti obje sklopke. Ne rabite vrtni uređaj,
čak i kad je uključen, ako ne pritisnete obje sklopke.
Električna sigurnost
 Pažnja! Prije radova na održavanju ili čišćenju
isključite vrtni uređaj i izvucite mrežni utikač. Isto
vrijedi ako je oštećen, zarezan ili usukan priključni
kabel.
 Nakon isključivanja škara za živicu, nož se još pomiče
nekoliko sekundi. Oprez! Ne dirajte nož koji se pomiče.
Vaš vrtni uređaj je u svrhu sigurnosti zaštitno izoliran i ne
zahtjeva nikakvo uzemljenje. Radni napon iznosi 230 V AC,
50 Hz (za zemlje izvan EU 220 V, 240 V, ovisno od izvedbe).
Smiju se koristiti samo odobreni produžni kabeli. Informacije
možete dobiti u ovlaštenom servisu.
Smiju se koristiti samo produžni kablovi izvedbe H05VV-F ili
H05RN-F.
Za povišenje sigurnosti preporučuje se korištenje FI-sklopke
(RCD) sa strujom kvara od max. 30 mA. Ova FI-sklopka se
treba kontrolirati prije svake primjene.
Pridržavajte se priručnika za uporabu proizvođača produžnog
kabela ili kabelskog bubnja te nacionalnih propisa o njihovoj
uporabi.
Napomene za proizvode koji se ne prodaju u Vel. Britaniji:
PAŽNJA: Za vašu sigurnost utikač koji se nalazi na vrtnim
uređaju treba spojiti sa produžnim kabelom. Spojnica
produžnog kabela mora biti zaštićena od prskanja vode, te
mora biti izrađena od gume ili prevučena gumom. Produžni
kabel mora se koristiti sa vlačnim rasterećenjem.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Priključni kabel mora se redovito kontrolirati na znakove
oštećenja i smije se koristiti samo u besprijekornom stanju.
Ako je priključni kabel oštećen, isti se smije popraviti samo u
ovlaštenom Bosch servisu.
Održavanje
 Kada rukujete ili radite oko oštrih noževa, uvijek nosite
rukavice za rad u vrtu.
 Kontrolirajte vrtni uređaj i u interesu sigurnosti zamijenite
istrošene ili oštećene dijelove.
 Nosač noža prije skladištenja vrtnog alata uvijek podmažite
sprejom za održavanje.
 Sve matice, svornjaci i vijci moraju biti čvrsto stegnuti,
kako bi se zajamčilo sigurno radno stanje vrtnog uređaja.
 Provjerite da li dijelovi za zamjenu potječu od Boscha.
Simboli
Dolje prikazani simboli od značaja su za čitanje i
razumijevanje uputa za rukovanje. Obratite pozornost na ove
simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola
pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.
Simbol
Značenje
Nosite zaštitne rukavice
Nositi zaštitne naočale.
Smjer gibanja
Uključivanje
Isključivanje
Zaštitite se od strujnog udara.
Dopuštene radnje
Zabranjena radnja
Pribor
Uporaba za određenu namjenu
Vrtni uređaj je predviđen za rezanje i obrezivanje živica i
grmova u kućanstvu i u privatnim vrtovima.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading