Download  Print this page

Română - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 109 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Тұтынушыға қызмет көрсету және
пайдалану кеңестері
www.bosch-garden.com
Сурақтарыңыз және қосалқы бөлшектеріне тапсырыс
бергеніңізде әрдайым тақташада жазылған 10 саннан
тұратын бұйым нөмірін хабарлауыңыз керек.
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен
электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету
барлық мемлекеттер аумағында тек «Роберт Бош»
фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету
орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану
қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді
заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.
Қазақстан
Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау
орталығы:
«Роберт Бош» (Robert Bosch) ЖШС
Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы
050012
Муратбаев к., 180 үй
«Гермес» БО, 7 қабат
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау
пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті
ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан
ала аласыз
Кәдеге жарату
Электр құрлдарды үй қоқысына тастамаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа
2012/19/EU ережесі және оның ұлттық заңдарда
орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын
электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.
Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.
Bosch Power Tools
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi
protecţia muncii
Explicarea pictogramelor
Citiţi instrucţiunile de folosire.
Nu folosiţi foafecele de tăiat gard viu pe timp de
ploaie. Nu expuneţi foarfecele de tăiat gard viu
acţiunii ploii.
Deconectaţi foarfecele de tăiat gard viu şi scoateţi
din priză ştecherul de la reţea, înainte de a
efectua reglaje sau înainte de a îl curăţa, în cazul în
care cablul se agaţă, se taie sau se deteriorează,
sau dacă urmează să lăsaţi nesupravegheat, chiar
numai pentru scurt timp, foarfecele de tăiat gard
viu.
Indicaţii generale de avertizare pentru scule
electrice
Citiţi toate indicaţiile de
AVERTISMENT
avertizare şi instrucţiunile.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor
poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică" folosit în indicaţiile de
avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la reţea
(cu cablu de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator
(fără cablu de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de
explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot
aprinde praful sau vaporii.
 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în
timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă
atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele
electrice legate la pământ de protecţie. Ştecherele
nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul
de electrocutare.
 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la
pământ ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.
Română | 109
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading