Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 52 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
52 | Norsk
Tekniske data
Hekksaks
Produktnummer
Opptatt effekt
Klippelengde
Tannåpning
Tomgangsslagtall
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014
Beskyttelsesklasse
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.
Hekksaks
Produktnummer
Opptatt effekt
Klippelengde
Tannåpning
Tomgangsslagtall
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014
Beskyttelsesklasse
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 60745-2-15.
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lydtrykknivå
75 dB(A); lydeffektnivå 95 dB(A). Usikkerhet K =2 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier a
(vektorsum fra tre retninger) og
h
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.
Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette
kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Montering og drift
Mål for aktiviteten
Leveranseomfang
Montering av skjøteledningen
Innkopling
Utkopling
Arbeidshenvisninger
Vedlikehold av kniven
Oppbevaring og transport
Valg av tilbehør
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Bilde
Side
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Bosch Power Tools
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading