Download  Print this page

Tekniska Data - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 47 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:
OBSERVERA: För din säkerhet krävs att trädgårdsredskapets
stickpropp ansluts till skarvsladden. Skarvsladdens koppling
måste skyddas mot stänkvatten, bestå av gummi eller ha gum-
mimantel. Skarvsladden ska vara försedd med dragavlast-
ning.
Anslutningssladden måste regelbundet kontrolleras avse-
ende skador och får endast användas i felfritt tillstånd.
Om anslutningssladden skadats får den repareras endast i en
auktoriserad Bosch-verkstad.
Service
 Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i när-
heten av skarpa knivar.
 Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säkerhetsskäl
ut förslitna och skadade delar.
 Smörj knivsvärdet med servicespray innan trädgårdsred-
skapet lagras.
 Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast; detta garanterar att trädgårdsredskapets tillförlitlig-
het upprätthålls.
 Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda elverktyget.

Tekniska data

Häcksax
Produktnummer
Upptagen märkeffekt
Snittlängd
Knivavstånd
Slagfrekvens på tomgång
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014
Skyddsklass
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Häcksax
Produktnummer
Upptagen märkeffekt
Snittlängd
Knivavstånd
Slagfrekvens på tomgång
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014
Skyddsklass
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Bosch Power Tools
Symbol
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för klippning och formning av
häckar och buskar i trädgårdar.
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Svenska | 47
Betydelse
Bär skyddshandskar
Använd skyddsglasögon.
Rörelseriktning
Inkoppling
Urkoppling
Skydda dig mot elstöt.
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading