Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 111

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 111 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
trebuie întotdeauna să fie trasă. Manevrarea atentă a
sculei electrice diminuează pericolul de rănire din cauza
cuţitului.
 Prindeţi scula electrică de mânerele izolate, deoarece
este posibil ca, cuţitul de tăiere să atingă conductori
electrici ascunşi sau propriul cablu de alimentare.
Contactul cuţitului de tăiere cu un conductor electric aflat
sub tensiune poate pune sub tensiune componentele
metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutare.
 Ţineţi cablul departe de sectorul de tăiere. În timpul
procesului de lucru, cablul poate fi ascuns prin tufişuri şi
tăiat din greşeală.
Avertismente suplimentare
 Această sculă electrică nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau lipsite de experienţă şi/sau care nu
deţin cunoştinţe corespunzătoare, dacă acestea nu se află
sub supravegherea unei persoane răspunzătoare de
siguranţa lor sau dacă nu primesc din partea acesteia
indicaţii cu privire la utilizarea sculei electrice.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea certitudinea că
aceştia nu se joacă cu scula electrică.
 Apucaţi strâns maşina în timpul lucrului şi adoptaţi o
poziţie stabilă. Scula electrică se conduce mai bine cu
ambele mâini.
 Înainte de a pune jos scula electrică, aşteptaţi ca
aceasta să se oprească complet din funcţionare.
 În timpul funcţionării sculei electrice nu este permisă
staţionarea persoanelor sau animalelor într-un perimetru
cu raza de 3 metri în jurul acesteia. În sectorul de lucru,
operatorul este cel care este răspunzător faţă de terţi.
 Nu atingeţi niciodată bara portcuţite a foarfecelui de tăiat
gard viu.
 Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu prezentele instrucţiuni să întrebuinţeze
foarfecele de tăiat gard viu. Este posibil ca reglementările
naţionale să limiteze vârsta operatorului.
 Nu efectuaţi tăieri de gard viu niciodată atunci când în
imediata dumneavoastră apropiere staţionează persoane,
în special copii, sau animale de casă.
 Operatorul sau utilizatorul este ţinut răspunzător pentru
accidente sau pagube provocate altor oameni sau
bunurilor acestora.
 Nu folosiţi foarfecele de tăiat gard viu dacă sunteţi desculţi
sau încălţaţi cu sandale deschise. Purtaţi întotdeauna
încălţămite solidă şi pantaloni lungi. Se recomandă
purtarea unor mănuşi solide, antiderapante şi a ochelarilor
de protecţie. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe,
care s-ar piutea agăţa în componentele aflate în mişcare
ale sculei electrice.
 Inspectaţi atent gardul viu ce urmează a fi tăiat şi înlăturaţi
toate sârmele şi alte corpuri străine din acesta.
 Verificaţi întotdeauna înainte de utilizare dacă cuţitele,
şurubuile cuţitelor şi alte componente ale mecanismului de
tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. Nu lucraţi niciodată cu
un mecanism de tăiere deteriorat sau puternic uzat.
Bosch Power Tools
 Înainte de folosire, controlaţi cablul de alimentare/cablul
prelungitor cu privire la eventuale deteriorări iar dacă este
necesar, schimbaţi-l. Feriţi cablul de alimentare/cablul
prelungitor de căldură, ulei şi margini ascuţite.
 Familiarizaţi-vă cu operarea foarfecelui de tăiat gard viu,
pentru ca, în situaţii de urgenţă să-l puteţi opri imediat.
 Efectuaţi operaţiile de tăiere a gardului viu numai la lumina
zilei sau la lumină artificială bună.
 Nu folosiţi niciodată foarfecele de tăiat gard viu dacă
prezintă dispozitive de protecţie defecte sau dacă acestea
nu sunt montate deloc.
 Asiguraţi-vă că, toate mânerele, dispozitivele de protecţie
din setul de livrare sunt montate pe foarfecele de tăiat viu
în timpul funcţionării acestuia. Nu încercaţi niciodată să
puneţi în funcţiune un foarfece de tăiat gard viu care nu
este montat complet sau care prezintă modificări
nepermise.
 Nu ţineţi niciodată foarfecele de tăiat gard viu de
dispozitivul său de protecţie.
 În timpul utilizării foarfecelui de tăiat gard viu adoptaţi
întotdeauna o poziţie stabilă şi menţineţi-vă în orice
situaţie echilibrul, în special atunci când vă aflaţi pe trepte
sau sunteţi urcaţi pe o scară.
 Fiţi conştienţi de mediul înconjurător şi fiţi pregătiţi pentru
a face faţă unor momente periculoase deoarece în tiimpul
tăierii gardului viu este posibil să nu auziţi zgomotul produs
de acestea.
 Scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză:
– înainte de o verificare, înlăturarea unui blocaj sau
înainte de a lucra cu foarfecele de tăiat gard viu.
– după contactul cu un corp străin. Controlaţi foarfecele
de tăiat gard viu cu privire la eventuale deteriorări iar
dacă ese necesar daţi-l la reparat.
– dacă foarfecele de tăiat gard viu începe să vibreze în
mod neobişnuit (a se verifica imediat).
 Controlaţi dacă piuliţele, bolţurile şi şuruburile sunt bine
fixate pentru garantarea funcţionării în condiţii de
siguranţă a foarfecelui de tăiat gard viu.
 Depozitaţi foarfecele de tăiat gard viu într-un loc uscat,
situat la înălţime sau încuiat, inaccesibil copiilor.
 Din considerente legate de siguranţa şi protecţia muncii,
schimbaţi piesele uzate sau deteriorate.
 Nu încercaţi să reparaţi singuri scula electrică de grădină
dacă nu aveţi pregătirea necesară pentru aceasta.
 Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de
la Bosch.
 Ca protecție împotriva atingerii cuțitelor de tăiere aflate în
mișcare, acest foarfece de tăiat gard viu are două mânere
prevăzute cu câte un întrerupător de protecție a cuțitului.
Pentru ca foarfecele de tăiat gard viu să funcționeze,
trebuie apăsate simultan ambele întrerupătoare. Nu
folosiți scula electrică de grădină, în cazul în care
funcționează deși nu este acționat nici un întreruptor
sau este acționat un singur întrerupător.
Română | 111
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading