Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 155

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 155 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Gedimų nustatymas
Požymiai
Gyvatvorių žirklės neveikia
Gyvatvorių žirklės veikia su
pertrūkiais
Variklis veikia, peiliai nejuda
Peiliai įkaista
Labai stipriai vibruoja, kelia
didelį triukšmą
Klientų aptarnavimo skyrius ir
naudotojų konsultavimo tarnyba
www.bosch-garden.com
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina
nurodyti sodo priežiūros įrankio dešimtženklį numerį, esantį
firminėje lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Bosch Power Tools
Galima priežastis
Nėra tinklo įtampos
Pažeistas kištukinis lizdas
Pažeistas ilginamasis laidas
Suveikė saugiklis
Pažeistas ilginamasis laidas
Pažeisti vidiniai sodo priežiūros įrankio laidai
Pažeistas variklio įjungimo-išjungimo jungiklis Kreipkitės į remonto dirbtuves
Gedimas prietaiso viduje
Atšipę peiliai
Atšerpėję peiliai
Per didelė trintis dėl nepakankamo tepimo
Sodo priežiūros įrankis pažeistas
Šalinimas
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į
nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai
nekenksmingu būdu.
Galimi pakeitimai.
Lietuviškai | 155
Pašalinimas
Patikrinkite ir įjunkite
Naudokitės kitu kištukiniu lizdu
Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite
Pakeiskite saugiklį
Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Pagaląsti peilius
Patikrinti peilius
Apipurkšti tepimo alyva
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų
konteinerius!
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading