Download  Print this page

Dane Techniczne - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 99 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do ścinania trawy oraz
chwastów do wysokości 125 mm, których nie da się skosić
kosiarką.
Urządzenie nie jest przeznaczone do przycinania krawędzi
trawników, gdyż nie zostało odpowiednio wyposażone do
tego rodzaju zastosowań.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem dotyczy temperatury
otoczenia leżącej między 0 °C a 40 °C.

Dane techniczne

Podkaszarka
Numer katalogowy
Prędkość obrotowa bez
obciążenia
Uchwyt przestawny
Średnica cięcia
Ciężar odpowiednio do EPTA-
Procedure 01:2014
Akumulator
Numer katalogowy
Napięcie znamionowe
Pojemność
Ładowarka
Numer katalogowy
Prąd ładowania
Dopuszczalny zakres
temperatur ładowania
Czas ładowania przy
pojemności akumulatora, ok.
Liczba ogniw akumulatora
Ciężar odpowiednio do EPTA-
Procedure 01:2014
Klasa ochrony
Numer seryjny
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 50636-2-91.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia
akustycznego 77 dB(A), poziom mocy akustycznej 86 dB(A).
Niepewność pomiaru K =1,9 dB.
Bosch Power Tools
Wartości łączne drgań a
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 50636-2-91 wynoszą:
a
h
Montaż i praca
Planowane działanie
Zakres dostawy
Składanie drążka
Montaż pokrywy ochronnej
Montaż noża tnącego
ART 23-10,8 LI
Montaż uchwytu
3 600 HA8 1..
Ładowanie akumulatora
Osadzanie/wyjmowanie akumulatora 5
-1
min
10500
Kontrola noża
Wymiana ostrza
cm
23
Schowek na noże
Włączanie/wyłączanie
kg
1,9
Wskazówki robocze
litowo-jonowy
Konserwacja, czyszczenie i
1 607 A35 02W
przechowywanie
V=
10,8
Wybór osprzętu
Ah
2,0
Uruchomienie urządzenia
AL 1130 CV
EU
2 607 225 133
Dla własnego bezpieczeństwa
UK
2 607 225 135
 Uwaga: Przed przystąpieniem do regulacji i
AUS
2 607 225 137
mA
3000
 Po wyłączeniu podkaszarki akumulatorowej jej nóż
°C
0 – 45
min
45
 Nie włączać i nie wyłączać urządzenia w krótkich
3
 Zaleca się stosowanie elementów tnących
kg
0,3
/II
zob. tabliczkę
Ładowanie akumulatora
znamionową na narzędziu
 Nie wolno stosować ładowarek innego typu.
ogrodowym
 Zwrócić uwagę na napięcie w sieci! Napięcie źródła
(suma wektorowa z trzech kierun-
h
2
2
=4,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
czyszczenia narzędzia ogrodowego, narzędzie należy
wyłączyć i wyjąć z niego akumulator.
tnący wiruje jeszcze przez kilka sekund. Przed
ponownym uruchomieniem urządzenia, odczekać do
całkowitego zatrzymania silnika i noża.
odstępach czasu.
atestowanych przez firmę Bosch. Zastosowanie innych
elementów tnących może prowadzić do niepożądanych
efektów.
Ładowarka, wchodząca w zakres dostawy, dopasowana
jest do wbudowanego w nabytym narzędziu ogrodowym
akumulatora litowo-jonowego.
prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej
ładowarki. Ładowarki o napięciu 230 V można podłączyć
do sieci 220 V.
Polski | 99
Rysunek Strona
1
211
2
211
3
212
4
213
213
6
214
7
214
8
214
9
215
10
215
11
215
12
216
F 016 L81 125 | (23.3.16)

Advertisement

Table of Contents
loading