Download  Print this page

Dane Techniczne - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Dane techniczne

Akumulatorowy sekator do żywopłotu
Numer katalogowy
Częstotliwość skoku na biegu jałowym
Długość prowadnicy
Rozwarcie zębów
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
Numer seryjny
Akumulator
Numer katalogowy
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah
Napięcie znamionowe
Pojemność
– 2 607 336 207
– 2 607 336 921
– 2 607 337 199
Liczba ogniw akumulatora
– 2 607 336 207
– 2 607 336 921
– 2 607 337 199
Ładowarka
Numer katalogowy
Prąd ładowania
Dopuszczalny zakres temperatur
ładowania
Czas ładowania (przy rozładowanym
akumulatorze)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
Klasa ochrony
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-15.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia
akustycznego 71 dB(A); poziom mocy akustycznej 91 dB(A).
Niepewność pomiaru K=1 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierun-
h
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60745-2-15 wynoszą:
2
2
a
=2,5 m/s
, K=1,5 m/s
h
Bosch Power Tools
-1
min
mm
mm
kg
V=
Ah
Ah
Ah
EU
UK
AU
A (amper)
°C
min
min
min
kg
.
AHS 48-20 LI
AHS 50-20 LI
3 600 H49 F..
3 600 H49 F..
2600
480
20
2,5
Zob. numer seryjny (tabliczka znamionowa) na narzędziu ogrodowym
litowo-jonowy
litowo-jonowy
2 607 336 207
2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 336 921
2 607 337 199
2 607 337 199
18
1,5
2,0
2,5
5
5
5
AL 1830 CV
AL 1830 CV
2 607 225 965
2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 967
2 607 225 969
2 607 225 969
3,0
0– 45
33
45
60
0,4
/ II
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został
pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745
dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do
porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do
wstępnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z
innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także
jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań
może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny
mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania
podczas całego czasu pracy.
AHS 53-20 LI
3 600 H49 G..
2600
2600
500
530
20
20
2,5
2,6
litowo-jonowy
2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199
18
18
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
5
5
5
5
5
5
AL 1830 CV
2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969
3,0
3,0
0– 45
0– 45
33
33
45
45
60
60
0,4
0,4
/ II
/ II
F 016 L81 238 | (7.10.15)
Polski | 113
AHS 55-20 LI
3 600 H49 G..
2600
550
20
2,6
litowo-jonowy
2 607 336 207
2 607 336 921
2 607 337 199
18
1,5
2,0
2,5
5
5
5
AL 1830 CV
2 607 225 965
2 607 225 967
2 607 225 969
3,0
0– 45
33
45
60
0,4
/ II

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li