Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 139

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 139 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Tehnički podaci
Škare za živicu
Kataloški br.
Nazivna primljena snaga
Dužina rezanja
Otvor zuba
Broj hodova pri praznom hodu
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014
Klasa zaštite
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Škare za živicu
Kataloški br.
Nazivna primljena snaga
Dužina rezanja
Otvor zuba
Broj hodova pri praznom hodu
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014
Klasa zaštite
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Informacije o buci i vibracijama
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno
EN 60745-2-15.
Razina buke uređaja vrednovana sa A obično iznosi: razina
zvučnog tlaka 75 dB(A); razina učinka buke 95 dB(A).
Nesigurnost K =2 dB.
Nosite štitnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija a
(vektorski zbor u tri smjera) i
h
nesigurnost K određeni su prema EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je
postupkom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se
primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata.
Prikladan je i za privremenu procjenu opterećenja od
vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene
električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za
druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji
odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag
vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno
povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog
vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u
obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti
opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i
radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Bosch Power Tools
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Montaža i rad
Radnja
Opseg isporuke
Spajanje produžnog kabela
Uključivanje
Isključivanje
Upute za rad
Održavanje noževa
Spremanje i transport
Biranje pribora
Hrvatski | 139
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Slika
Stranica
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading