Download  Print this page

Türkçe - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 64 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
64 | Türkçe
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Resimli semboller hakkında açıklamalar
Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.
Çit kesme makinesini yağmur altında
kullanmayın. Çit kesme makinesini yağmur
altında bırakmayın.
Aletin kendinde bir ayarlama işlemine ve
temizleme işlemine başlamadan önce, kablo
sıkıştığında, kesildiğinde, hasar gördüğünde veya
çit kesme makinesini kısa süre de olsa denetim
dışında bırakırken aleti kapatın ve şebeke bağlantı
fişini prizden çekin.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini
UYARI
okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hüküm-
lerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara
ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti"
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile)
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı
olmayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Çalıştığınız
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya
çıkabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya
tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuş-
masına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını
uzakta tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltır.
 Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları
gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda
bırakmayın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik
çarpma tehlikesini artırır.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma
kablosunun kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.
Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma
tehlikesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara
neden olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu
gözlük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım
kullanımı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp
taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız
kazalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara
neden olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın.
Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve
takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli
parçaları tarafından tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı
kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru
kullanıldığından emin olun. Toz emme donanımının
kullanımı tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun
elektrikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve
güvenli çalışırsınız.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading