Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 56 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
56 | Suomi
Vain rakenteita H05VV-F tai H05RN-F vastaavia jatkojohtoja
saa käyttää.
Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttämään FI-
kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä
FI-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.
Ota huomioon jatkojohdon tai kaapelikelan valmistajan käyt-
töohje sekä kansalliset määräykset niiden käytöstä.
Ohjeita tuotteille, joita ei myydä alueella GB:
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että puutar-
halaitteen pistotulppa kiinnitetään jatkojohtoon. Jatkojohdon
liitin on oltava roiskevesisuojattu, kumia tai kumipäällystei-
nen. Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei ole
merkkejä vaurioista, ainoastaan moitteettomassa kunnossa
olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, sen saa korjata vain
Bosch-sopimushuolto.
Huolto
 Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävien te-
rien parissa tai läheisyydessä.
 Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki
loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
 Voitele aina teräpalkit huoltosuihkeella ennen puutarha-
laitteen varastointia.
 Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä
kiinnitys, jotta puutarhalaitteen turvallinen työkunto olisi
taattu.
 Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Tekniset tiedot
Pensasleikkuri
Tuotenumero
Ottoteho
Leikkuupituus
Hammasaukko
Tyhjäkäynti-iskuluku
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014
Suojausluokka
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu pensasaitojen ja pensaiden leik-
kaukseen ja lyhentämiseen pihassa ja harrastelijapuutarhas-
sa.
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Merkitys
Käytä suojakäsineitä
Käytä suojalaseja.
Liikesuunta
Käynnistys
Poiskytkentä
Suojele itsesi sähköiskulta.
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisätarvikkeet
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Bosch Power Tools
450
600
16
3400
2,8
/II

Advertisement

Table of Contents
loading