Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 154

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 154 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
154 | Lietuviškai
Techniniai duomenys
Gyvatvorių žirklės
Gaminio numeris
Nominali naudojamoji galia
Peilių juostos ilgis
Atstumas tarp peilio dantų
Tuščiosios eigos judesių dažnis
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014"
Apsaugos klasė
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie
duomenys gali skirtis.
Gyvatvorių žirklės
Gaminio numeris
Nominali naudojamoji galia
Peilių juostos ilgis
Atstumas tarp peilio dantų
Tuščiosios eigos judesių dažnis
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014"
Apsaugos klasė
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie
duomenys gali skirtis.
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60745-2-15.
Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju
siekia: garso slėgio lygis 75 dB(A); garso galios lygis
95 dB(A). Paklaida K =2 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Vibracijos bendroji vertė a
(trijų krypčių atstojamasis vekto-
h
rius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir
jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas
vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis
naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įranga
arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo
laikotarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo
laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo
išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai
įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai
sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo
įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos
organizavimą.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Montavimas ir naudojimas
Veiksmas
Tiekiamas komplektas
Ilginamojo laido prijungimas
Įjungimas
Išjungimas
Darbo nuorodos
Peilio priežiūra
Sandėliavimas ir transportavimas
Papildomos įrangos pasirinkimas
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Pav.
Puslapis
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Bosch Power Tools
450
600
16
3400
2,8
/II
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading