Download  Print this page

Λειτουργια; Σημαντικοι Κανονεσ - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
34 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση
Εικ. 7
VI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα νε-
ρού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνδέεται
σωστά με την εγκατάσταση θέρμανσης και
είναι γεμάτη με νερό.
Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία
μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς συστη-
μάτων θέρμανσης και ηλεκτρολόγους.
VII. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής
για σκοπό διαφορετικό από τον προβλε-
πόμενο.
• Μην ενεργοποιείτε τον θερμαντήρα νερού
προτού βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί
η πλήρωσή του με νερό.
• Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει
να διενεργούνται από επαγγελματία τε-
χνικό συστημάτων θέρμανσης σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Το δοχείο αδράνειας πρέπει να εγκαθί-
σταται μόνο σε χώρο με κανονική αντοχή
σε φωτιά. Στην υδραυλική αποχέτευση
πρέπει να συνδέεται ένα σιφόνι. Η θερ-
μοκρασία του χώρου δεν πρέπει ποτέ να
είναι κάτω από 4 °C.
Η σύνδεση του δοχείου αδράνειας στο
Δοχείο αδράνειας
κεντρικού συστήματος
θέρμανσης
δίκτυο ύδρευσης, στο κεντρικό ή τοπικό
σύστημα θέρμανσης νερού, σε φωτοβολ-
ταϊκό πλαίσιο και στο ηλεκτρικό δίκτυο
πρέπει να διενεργείται μόνο από καταρτι-
σμένους τεχνικούς συστημάτων θέρμαν-
σης και ηλεκτρολόγους. Αν υπάρχει πι-
θανότητα πτώσης της θερμοκρασίας του
χώρου κάτω από 0°C, πρέπει να γίνεται
αποστράγγιση του θερμαντήρα νερού με
ανύψωση του μοχλού της βαλβίδας επι-
στροφής ασφαλείας.
• Κατά την χρήση (λειτουργία θέρμανσης
νερού), η στάλαξη νερού από το άνοιγ-
μα στράγγισης της βαλβίδας επιστροφής
ασφαλείας είναι φυσιολογική. Αυτό το
άνοιγμα πρέπει να παραμένει ανοικτό
στην ατμόσφαιρα.
• Για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουρ-
γία του θερμαντήρα νερού, η βαλβίδα
επιστροφής ασφαλείας πρέπει να καθα-
ρίζεται και να ελέγχεται τακτικά ως προς
την κανονική λειτουργία της / δεν πρέπει
να φράσσεται από εμπόδια / πρέπει να
καθαρίζεται από τα άλατα σε περιοχές με
ιδιαίτερα ασβεστούχο νερό. Αυτές οι ερ-
γασίες δεν περιλαμβάνονται στην συντή-
ρηση που καλύπτει η εγγύηση.
• Αν με την ανύψωση του μοχλού της
3 bara
EL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200