Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nadamo se da će novi uređaj pridonijeti poboljšanju komfora u vašem domu.
Cilj ovog tehničkog opisa i uputstva za uporabu jest upoznavanje s proizvodom i s uvjetima
njegove pravilne ugradnje i korištenja. Uputstvo je namijenjeno i ovlaštenim serviserima koji
će izvršiti prvobitnu ugradnju uređaja, demontirati i remontirati ga u slučaju kvara.
Pridržavanje savjeta u ovom uputstvu u interesu je korisnika i jedan je od jamstvenih uvjeta.
• Ovo uputstvo je sastavni dio međuspremnika. Treba se čuvati i mora pratiti uređaj u slu-
čaju promjene vlasnika/korisnika te ukoliko se spremnik reinstalira.
• Pažljivo pročitajte uputstvo. To će Vam pomoći da se jamči sigurna montažu, uporaba i
održavanje Vašeg uređaja.
• Instalacija uređaja je na račun kupca i mora ju izvesti ovlašteni instalater u skladu s ovim
uputstvom.
Sadržaj
I. NAMJENA ..................................................................................................................... 37
II. OPIS I ZNAČAJKE (TEHNIČKE KARAKTERISTIKE) ........................................................... 37
III. MEĐUSPREMNICI ZA SUSTAVE GRIJANJA 200-2000 ............................................. 38
IV. MEĐUSPREMNICI ZA SUSTAVE GRIJANJA 200-2000. ............................................ 40
V. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE ...................................................................................... 43
VI. RAD S UREĐAJEM .................................................................................................... 45
VII.VAŽNA PRAVILA ........................................................................................................ 45
VIІІ. PERIODIČNO ODRŽAVANJE .................................................................................. 46

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200