Download  Print this page

Felszerelés És Csatlakoztatás - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
170 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz
IV. Felszerelés és
csatlakoztatás
FIGYELEM! Minden műszaki
és elektromos össze sze relési
műveletet szakembernek kell
végrehajtania.
IV.a. Telepítés
A tárolók szállítása külön raklapon történik.
A tárolótartályokat alacsony páratartalmú,
sík padlójú helyen kell beüzemelni. A raklap
eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket
(4. ábra):
- Állítsa a tárolót vízszintes helyzetbe.
- Távolítsa el a három darab rögzítőcsavart,
majd a raklapot is.
- A tároló (HCWH) telepítése során ügyel-
jen a pontos függőleges, és vízszintes
beállításra
III.b. A „Lágy" poliuretán (PU)
szigetelés felhelyezése
A szigetelőanyag felhelyezéséhez kettő,
különösen nagy bojler esetén három ember
szükséges. A felhelyezés helyén a környe-
zeti hőmérsékletnek legalább 18 oC-nak kell
lennie. Üzembe helyezés előtt a szigetelés-
nek legalább egy órán át állnia kell a fenti
hőmérsékletű környezetben.
A következő lépés, hogy a cipzár mindkét
felét kis erővel húzni kell a 6a ábrán sze-
replő nyilaknak megfelelően. Ügyeljen arra,
hogy a gyárilag kialakított nyílások a helyü-
kön maradjanak, és hogy a csatlakozások
mindig hozzáférhetőek legyenek.
Fontos paraméter, hogy a szigetelés felhe-
lyezése után a cipzár két fele legfeljebb 20
mm-re lehet egymástól (6b ábra). Ezután
nyomja rá a cipzár mindkét felét a bojlerre,
és rögzítse az első pozícióban. Szükség ese-
tén a szigetelés ismét leszűkíthető (6c ábra).
A szigetelőanyag helyes felhelyezését és
cipzáros rögzítését követően helyezze el a
tartály tetején lévő szigetelést, majd fedje be
a külső burkolattal. Végül helyezzen rozettát
a csatlakozásokba (6c ábra).
A szigetelőanyag kizárólag száraz helyen tá-
rolandó. A jelen utasítások be nem tartásából
eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
4 ábra
FIGYELEM! A melegvíz-előállí-
tó rendszer meghibásodása
esetén bekövetkező személyi
sérülések elkerülése érdeké-
ben a berendezést olyan
helyen kell elhelyezni, ahol a
padló vízszigeteléssel vagy
vízlefolyóval van ellátva.
HU
5 ábra

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200