Download  Print this page

Viіі. Periodično Vzdrževanje - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
Nizkotlačni vsebniki | 79
VIІІ. PERIODIČNO
VZDRŽEVANJE
Med normalnim delovanjem vsebnika pod
vplivom visoke temperature se kopiči vodni
kamen. Zaradi tega proizvajalec priporoča
preventivno vzdrževanje vsebnika vsako
drugo leto s strani pooblaščenega servi-
serja ali servisnega centra. Vsako takšno
intervencijo (prevencijo) potrebno je vpisati
v garancijsko kartico. Potrebno je prikazati:
datum zaključka, izvajalca, ime osebe, ki je
opravila servis, podpis.
Če vzdrževanje ni opravljeno po takšnem
postopku, lahko pride do ukinitve brezplač-
nega garancijskega vzdrževanja vašega
vsebnika.
Proizvajalec ni odgovoren za kakršne
koli posledice zaradi rokovanja, ki ni v
skladu s temi navodili.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200