Download  Print this page

Protectie Impotriva Coroziunii - Anod De Magneziu - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
6. Conducta de drenaj a supapei de sigu-
ranţă. Trebuie sa fie în conformitate cu
standardele locale şi europene şi regu-
lamentele de securitate! Aceasta trebuie
să aibă pantă suficientă pentru scurge-
rea apei. Ambele capete trebuie să fie
deschise în atmosferă şi sa fie asigurate
împotriva îngheţului. Adoptati masuri de
siguranta impotriva oparirii atunci cand
supapa de siguranta este deschisa si de-
verseaza! Fig. 9 a, b, c
7. Canalizare.
8. Golire.
9. Conexiune drenaj flexibile.
10. Vas de expansiune. În rezervorul de
stocare nu există nici un volum pentru a
gazdui apa aflata in expansiune datorita
incalzirii sale. Prezența a vasului de ex-
pansiune este necesară pentru a nu pier-
de apa prin supapa de presiune. Volumul
și tipul acesteia trebuie să fie definite de
către proiectantul HVAC și trebuie să fie
în conformitate cu sistemul de cerințe
tehnice minime, locale și europene, stan-
darde și norme tehnice. Instalarea sa tre-
buie să fie efectuată de către un tehnician
calificat, în conformitate cu instrucțiunile
de operare. Date de referință privind vo-
lumul de vas de expansiune se poate
gasi în tabelul 10
Pentru a nu utiliza priza de recirculare „R"
și prizele pentru senzorii de temperatură
„TS1", „TS2" și „TS3", precum și priza pen-
tru elementul de încălzire „EE (HE)" si soclul
pentru termostat, marcat „TR", este necesar
să se acopere cu capace înainte de a umple
echipamentul cu apă.
La modelele fără serpentina de incalzi-
re - iesirea marcata cu „AV" este destinata
montarii aerisitorului care permite inlatu-
rarea aerului din rezervor. În scopul de a
prelungi durata de viaţă a produsului, reco-
mandam in permanenta aerisirea completa
a rezervorului!
! Umplerea rezervorului cu apă Este ne-
cesar a deschide cel mai indepartat robinet
utilizat pentru a alimenta cu apa calda insta-
latia (baterie amestec) si robinetul (2) ala-
turat pentru aprovizionarea apei reci. Atunci
cand rezervorul este plin, din robinetul de
apa rece va iesi in mod permanent apa.
IMPORTANT! Toate regulile de mai sus
pentru conectarea acumulatorului la re-
teaua de alimentare cu apa sunt în lega-
tura cu SIGURANTA DUMNEAVOASTRA!
Acestea sunt în conformitate cu reglemen-
tările europene și locale și sunt obligatorii!
Producătorul nu îşi asumă responsabili-
tatea pentru problemele REZULTATE DIN
asamblarea incorecta a echipamentului la
sistemul de alimentare cu apă si datorita
utilizarii de componente de origine necu-
noscuta, ce nu corespund standardelor
locale si europene!
V. Protectie impotriva
coroziunii – anod de magneziu
Anodul de magneziu protejeaza suplimen-
tar suprafata interioara impotriva coroziunii.
Acesta este un element care se uzeaza, de
aceea trebuie inlocuit periodic. Pentru a asi-
gura o exploatare sigura si pe termen lung
a boilerului, producatorul recomanda revizia
periodica a anodului de magneziu, efectua-
ta de catre un personal calificat si inlocuirea
acestuia in caz de necesitate. Inlocuirea se
poate efectua anual in cadrul reviziei anuale
planificate sau la doi ani, functie de calitatea
apei. Pentru inlocuire, contactati prestatorul
autorizat din plan local.
| 193

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200