Download  Print this page

Režim Rada Spremnika; Važna Tehnička Pravila - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
158 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode
Volumen spremnika
tople vode lit.
200
300
400
500
Tablica 9.
Volumen spremnika
tople vode lit.
200
300
400
500
Tablica 10
IV. Zaštita spremnika od korozije –
magnezijeva zaštitna anoda
Magnezijeva zaštitna anoda štiti od korozije
unutarnju površinu spremnika tople vode.
Zaštitna anoda je element podložan troše-
nju i koji treba periodično zamijeniti novim.
U interesu dugotrajne i besprijekorne upora-
be vašeg spremnika za pripremu potrošne
tople vode, proizvođač spremnika prepo-
ručuje periodične kontrolne preglede sta-
nja magnezijeve zaštitne anode, od strane
kvalificiranog servisnog tehničara i prema
potrebi njenu zamjenu, a to se može izvršiti
tijekom preventivnog tehničkog održavanja
spremnika (jednom ili dva puta godišnje,
ovisno od kvalitete vode).
Za zamjene ove magnezijeve zaštitne ano-
de molimo kontaktirati ovlašteni servis!
Veličina ulaznog ventila
DN15 (R1/2)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
Tlak na dovodu hladne
vode (CW), bar
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Minimalni protočni
promjer, mm
Ø12
Ø14
Ø14
Ø14
Minimalni korisni volumen ekspanz. posude u litra-
ma, pri temp. spremnika tople vode
10°C - 60°C
7
8
12
10
13
18
13
17
23
17
21
29
V. Režim rada spremnika
Prije uporabe spremnika za pripremu po-
trošne tople vode treba provjeriti da li je
ispravno spojen s instalacijom grijanja i na-
punjen vodom.
VI. Važna tehnička pravila
• Zabranjena je uporaba spremnika za svr-
he za koje nije predviđen.
• Spremnik za pripremu potrošne tople
vode uključiti na električno napajanje tek
nakon što se napuni vodom.
• Instaliranje i održavanje mora izvoditi
stručna osoba ovlaštenog servisa, prema
uputama proizvođača spremnika.
• Spremnik za pripremu potrošne tople
vode smije se instalirati samo u protu-
požarno sigurnim prostorijama. U takvoj
prostoriji mora se nalaziti sifon priključen
na drenažu. Takva prostorija mora biti za-
štićena od smrzavanja, a njena tempera-
tura ne smije biti nikada niža od 4 °C.
HR, BiH
Maksimalna snaga grija-
nja kW
75
150
150
150
10 °C - 70°C
9
11
16
13
17
24
18
23
32
22
28
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200