Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HU
Lágy poliuretán
Cippzár
(PU) szigetelés
8. ábra
3. A csőkígyók (hőcserélők) csatlakoztatása alternatív, illetve megújuló
energiaforrásokkal működő fűtőberendezéshez
FIGYELEM! A fűtőberendezéshez
történő csatlakozás összes műve-
letét képesített szakembereknek
kell elvégeznie.
A csőkígyők (hőcserélők) fűtőberendezés-
hez való csatlakoztatásánál az alábbiak
szerint figyelembe kell venni a megjelölt ki-
meneteket és bemeneteket:
4. Puffertartályok csatlakoztatása a központi fűtési körbe
A központi fűtési rendszerek puffertartályai
a hő tárolására és rétegezésére, valamint
a különböző hőmérsékletű hőáramok meg-
határozott fogyasztókhoz történő elosztásá-
ra szolgálnak. A 7. ábrán látható példa egy
puffertartállyal megvalósított, magas és ala-
csony hőmérsékletű fűtési rendszert mutat
be. A hőszükségletet a felsőbb rétegekben
magas hőmérsékletű fűtőberendezés (gáz
vagy vegyes tüzelésű kazán), az alsóbb ré-
tegekben napkollektor elégíti ki.
Cippzár
Cippzár
IS1 (MS) – 1. hőcserélő bemenete
OS1 (MS) – 1. hőcserélő kimenete
IS2 (MS) – 2. hőcserélő bemenete
OS2 (MS) – 2. hőcserélő kimenete
A rendszernek légmentesnek kell lennie
a hőközlő folyadékkal történő feltöltéskor.
Gondoskodjon a rendszer teljes légtelení-
téséről. A levegő jelenléte a bojler helytelen
működését eredményezheti.
A hőcserélő hőmérséklete nem emelkedhet
110 °C fölé.
Alacsony kapacitású puffertartályok| 55
Felső műanyagfedél
Felső
szigetelés
FIGYELEM! A puffertartály egy
teljes fűtési rendszer része,
amelynek méretezését és kivite-
lezését megfelelő szakembernek
kell elvégeznie. Pontosan kalibrált
biztonsági szelep beépítése
kötelező! A puffertartály maximális
tervezett nyomása 3 bar.
Felső
műanyagfedél

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200