Download  Print this page

Предназначение; Описание И Техн. Характеристики - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
I. Предназначение
Уредът е предназначен да обезпечава с
битова гореща вода обекти, имащи водо-
проводна мрежа с налягане не повече от
0,8 MPa (8 bar), както и за вграждане в
инсталации за отопление с максимално
налягане 0,3 МРа (3 bar).
Той е предназначен за експлоатация в
закрити и отопляеми помещения с темпе-
ратура не по-ниска от 4оС.
II. Описание и техн.
характеристики
В зависимост от модела водонагре-
вателите могат да бъдат без топлооб-
менник или с един или два вградени
топлообменника
Налични са тръбни изходи (означени с
TS1, TS2, TS3,ТSS1,TSS2) за монтаж на
датчици за измерване на температурата
на водата в буфера и участващи в упра-
влението на потока на топлоносителя
през топлообменниците.
Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 111
Фирмена табелка
Фирмената табелка се намира в горната
част на задната страна на бойлера за то-
пла вода и съдържа следните данни:
Поз.
Описания
1
Обозначение на типа
2
Сериен номер
3
Действително съдържание
4
Разход на топлина за режима готовност
5
Нагряван чрез електрически нагревател
обем
6
Година на производство
7
Защита от корозия
8
Максимална температура на топлата вода
в бойлера
9
Максимална температура на входящата
вода в източника на топлина
10
Максимална температура на входящата
вода в солара
11
Свързана електрическа мощност
12
Топла вода-Входна мощност
13
Топла вода-дебит за Топла водаr-входна
мощност
14
Подаван обем вода с 40 °C, с електрическо
загряване
15
Макс. работно налягане откъм страната на
питейната вода
16
Максимално разчетно налягане
17
Макс. работно налягане откъм страната на
източника на топлина
18
Макс. работно налягане откъм страната на
солара
19
Макс. работно налягане откъм страната на
питейната вода
20
Макс. контролно налягане откъм страната
на питейната вода CH
21
Максимална температура на топлата вода
при електрическо нагряване

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200