Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
66 | Acumulatoare de capacitate mică
Fer
moar
Imaginea 8
3. Conectarea serpentinelor cu instalația de încălzire folosind surse
alternative și regenerabile
ATENŢIE!
asamblare pentru conectarea la
sursele de căldură trebuie realizate
de specialiști și tehnicieni de insta-
lare a conductelor și a instalațiilor
de apă și canal calificați.
Conectarea serpentinelor cu instalația de în-
călzire trebuie realizată ținând cont de eva-
cuările și admisiile marcate așa cum este
descris mai jos:
IS1 (MS) – Admisie schimbător de căldură 1
4. Conectarea acumulatoarelor la bucla de încălzire centrală
Acumulatoarele pentru sistemul de încălzi-
re centrală au rolul de acumulare și stratifi-
care a apei calde, distribuind ulterior fluxul
termic la temperaturi diferite consumatorilor
specifici. Ca exemplu, în imaginea 12 este
ilustrată încălzirea la temperatură ridicată și
joasă realizată de acumulator. Cererea de
căldură este acoperită de un echipament
utilizator de combustibil gazos și boilere cu
temperatură ridicată în straturile superioare
și de panouri solare în straturile inferioare.
Izolație din
Fer
poliuretan
moar
moale
Toate
operațiile
Capac superior
din plastic
Fer
moar
OS1 (ES) – Evacuare serpentina 1
de
IS2 (M) – Admisie serpentina 2
OS2 (E) - Evacuare serpentina 2
Atunci când umpleți sistemul cu lichid de
transfer, nu trebuie să existe aer în sistem.
Asigurați-vă că nu există aer în sistem.
Prezența aerului poate duce la funcționarea
incorectă a boilerului.
Temperatura serpentinei nu trebuie să trea-
că de 110°C.
ATENŢIE! Acumulatorul face par-
te dintr-un sistem de încălzire
complet care trebuie proiectat și
verificat de personal specializat și
autorizat!Este obligatorie montarea
unei supape de siguranță cu o vite-
ză de eliberare precisă!Presiunea
maximă constructivă a acumulato-
rului este de 3 bari!
Izolație
superioară
RO
Capac
superior
din plastic

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200