Download  Print this page

Εγκατασταση Και Συνδεση - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
32 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση
V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ολες οι τεχνικες ερ-
γασιες και οι ηλεκτρικες συνδεσεις
πρεπει να διενεργηθουν απο κα-
ταρτισμενους τεχνικους.
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για άνετη μεταφορά, όλα τα δοχεία αδρά-
νειας παραδίδονται σε επιμέρους παλέτες
μεταφοράς. Αν τα δοχεία αδρανείας για κε-
ντρική θέρμανση χρησιμοποιείται σε χώρο
με χαμηλά επίπεδα υγρασίας και επίπεδο
δάπεδο, η παλέτα μπορεί να παραμείνει
συνδεδεμένη στην συσκευή.
- Διαφορετικά – παρακαλούμε ακολουθή-
στε τα παρακάτω βήματα (εικ. 4):
- Τοποθετήστε το δοχείο αδρανείας σε
οριζόντια θέση, εφόσον προηγουμένως
στρώσετε ένα ταπέτο για να τον ακουμπή-
σετε και να τον προστατέψετε από ζημιές.
Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν
την παλέτα στο δοχείο αδράνειας.
Εικ. 4
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΜΑΛΑΚΗΣ» ΜΟΝΩΣΗΣ PU
Αυτή η διαδικασία πρέπει να διενεργηθεί
με θερμοκρασία δωματίου άνω από 18oC.
Προτού χρησιμοποιήσετε την μόνωση, θα
πρέπει να την αφήσετε στην παραπάνω
θερμοκρασία τουλάχιστον για μία ώρα!
Τοποθετήστε τα ρυθμιζόμενα πόδια απευ-
θείας στην συσκευή* - Γυρίστε το δοχείο
αδρανείας για κεντρική θέρμανση (HCWH)
σε κάθετη θέση και ρυθμίστε το ύψος του
μέσω των ποδιών.
- Αν τα ρυθμιζόμενα πόδια παραδίδονται
ως χωριστά εξαρτήματα, μπορείτε να τα
συναρμολογήσετε ως εξής (εικ. 5):
- Τοποθετήστε το τμήμα 1 στην βίδα 2, την
οποία έχετε ξεβιδώσει από την παλέτα.
- Τοποθετήστε την ροδέλα 3, την οποία
έχετε αφαιρέσει από την παλέτα.
- Βιδώστε τα παξιμάδια 4
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για αποφυγή τραυμα-
τισμών του χρήστη και/ή τρίτων
ατόμων σε περίπτωση βλάβης στο
σύστημα παροχής ζεστού νερού,
η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί
σε χώρο που εξοπλίζεται με υδρο-
μόνωση δαπέδου (ή) με υδραυλική
αποχέτευση.
Μετά την τοποθέτηση της μόνωσης σύμφω-
να με την Εικ.8, βεβαιωθείτε ότι το φερμου-
άρ έχει κλείσει καλά και τοποθετήστε τους
διακοσμητικούς λαστιχένιους δακτυλίους
στις εισόδους και τις εξόδους! Τοποθετήστε
το άνω πλαστικό κάλυμμα στην συσκευή.
Εικ. 5
EL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200