Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sperăm că noul dumneavoastră aparat va aduce mai mult confort locuinței dumneavoastră.
Manualul de instrucțiuni și descrierea tehnică sunt întocmite astfel încât să vă ajute să vă
familiarizați cu produsul montarea si utilizarea corecta a acestuia. Aceste instrucțiuni sunt
destinate prestatorilor autorizati care vor efectua montajul initial precum si celor care vor
efectua repararea in cazul aparitiei neconformitatilor.
Respectarea instrucțiunilor cuprinse în cele de față este în interesul cumpărătorului și repre-
zintă una dintre condițiile obligatorii pentru recunoasterea garantiei.
• Manualul de față face parte integrantă din aparat. Acesta trebuie păstrat cu grijă și trebuie
să rămână împreună cu aparatul în cazul în care acesta este transferat unui alt proprietar
sau utilizator și/sau în alt loc de montare.
• Citiți instrucțiunile și recomandările cu o foarte mare atenție. Acestea vă ajută să asigurați
montarea, utilizarea și întreținerea aparatului dumneavoastra in mod corect.
Montarea se face pe cheltuiala cumpărătorului și trebuie efectuată de către un prestator
autorizat din domeniu, în conformitate cu instrucțiunile din manual.
Cuprins
I. Destinația utilizării.............................................................................................................59
II. Descriere și date tehnice .................................................................................................59
III. Acumulatoare pentru încălzire centrală: 200-2000 .........................................................60
IV. Acumulatoare pentru încălzire centrală 200-2000 ..........................................................62
V. Montare și conectare ......................................................................................................65
VI. Mod de operare ..............................................................................................................67
VII. Reguli importante ..........................................................................................................67
VIІІ. Întreținerea periodică ...................................................................................................68

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200