Download  Print this page

І. Предназначение; Іі. Описание Иособености (Технически Характеристики) - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Уредът е създаден за осигуряване на то-
пла вода в домакинства, които имат во-
допроводна мрежа с налягате от 3 бара.
Предназначен е за използване в затворе-
ни и отоплявани помещения и не е проек-
тиран за работа при постоянен проточен
режим.
ІІ. ОПИСАНИЕ И
ОСОБЕНОСТИ (ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ)
В зависимост от модела, бойлерите мо-
гат да бъдат без топлообменник, с един
или два вградени топлообменника. Има
изходи за водопровод (означени с TS1
TS2, TS3, TSS1, TSS2) за вграждане на
топлинен сензор, който управлява деби-
та през бойлерa.
Бойлери с ниско налягане | 15
Фирмена табелка
Фирмената табелка се намира в горната
част на задната страна на бойлера за то-
пла вода и съдържа следните данни:
Поз.
Описания
1
Обозначение на типа
2
Сериен номер
3
Действително съдържание
4
Разход на топлина за режима готовност
5
Нагряван чрез електрически нагревател
обем
6
Година на производство
7
Защита от корозия
8
Максимална температура на топлата вода
в бойлера
9
Максимална температура на входящата
вода в източника на топлина
10
Максимална температура на входящата
вода в солара
11
Свързана електрическа мощност
12
Топла вода-Входна мощност
13
Топла вода-дебит за Топла водаr-входна
мощност
14
Подаван обем вода с 40 °C, с електрическо
загряване
15
Макс. работно налягане откъм страната на
питейната вода
16
Максимално разчетно налягане
17
Макс. работно налягане откъм страната на
източника на топлина
18
Макс. работно налягане откъм страната на
солара
19
Макс. работно налягане откъм страната на
питейната вода
20
Макс. контролно налягане откъм страната
на питейната вода CH
21
Максимална температура на топлата вода
при електрическо нагряване

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200