Download  Print this page

Navodila Za Varovanje Okolja - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
• Z neupoštevanjem te zahteve boste izgu-
bili pravico do brezplačnega vzdrževanja
vašega grelnika v garancijskem roku.
Priporočamo sklenitev pogodbe za ser-
visiranje in kontrolni pregled s strani
inštalaterja, ki je pooblaščen za popra-
vila. Vzdrževalni pregled priporočamo
enkrat do dvakrat letno, odvisno od ka-
kovosti vode.
PROIZVAJALEC BOJLERJA NE
PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA
POSLEDICE IN MATERIALNO ŠKODO,
NASTALO ZARADI NEUPOŠTEVANJA
TEH NAVODIL.
ATTD 1500/300 DUO (SPODNJI HE) in ATT 1500/300
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75 100 125 150 175 200
Pretok [lit/min]
Bojlerji za indirektno ogrevanje | 215
VIII. Navodila za varovanje
okolja
Odsluženi bojlerji vsebujejo dragocen
material in se ne smejo odlagati na od-
pad skupaj z drugimi izdelki. Zaradi va-
rovanja okolja priporočamo, da se odlo-
žijo na posebno mesto za reciklažo.
ATTD 1500/300 DUO (ZGORNJI HE)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
25
50
75
100
125
Pretok [lit/min]
150

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200