Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 146

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
146 |
Nadamo se da će novi uređaj pridonijeti poboljšanju komfora u vašem domu.
Cilj ovog tehničkog opisa i uputstva za uporabu jest upoznavanje s proizvodom i s uvjetima
njegove pravilne ugradnje i korištenja. Uputstvo je namijenjeno i ovlaštenim serviserima koji
će izvršiti prvobitnu ugradnju uređaja, demontirati i remontirati ga u slučaju kvara.
Pridržavanje savjeta u ovom uputstvu u interesu je korisnika i jedan je od jamstvenih uvjeta.
• Ovo uputstvo je sastavni dio međuspremnika. Treba se čuvati i mora pratiti uređaj u slu-
čaju promjene vlasnika/korisnika te ukoliko se spremnik reinstalira.
• Pažljivo pročitajte uputstvo. To će Vam pomoći da se jamči sigurna montažu, uporaba i
održavanje Vašeg uređaja.
• Instalacija uređaja je na račun kupca i mora ju izvesti ovlašteni instalater u skladu s ovim
uputstvom.
Sadržaj
I. Primjena za određenu namjenu................................................................................... 147
II. Opis i tehnički podaci.................................................................................................. 147
III. Tehnički podaci i dimenzije ........................................................................................ 148
IV. Montaža i priključak ................................................................................................... 152
V. Režim rada spremnika ............................................................................................... 158
VI. Važna tehnička pravila .............................................................................................. 158
VII. Periodično održavanje.............................................................................................. 159
VIII. Upute za zaštitu prirodnog okoliša .......................................................................... 160
HR, BiH

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200