Download  Print this page

Προστασια Απο Διαβρωση - Ανοδοσ Μαγνησιου; Λειτουργια; Σημαντικοι Κανονεσ - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
140 |
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Όγκος θερμαντήρα
νερού, λίτρα
200
300
400
500
Πίνακας 9.
Όγκος θερμαντήρα
νερού, λίτρα
200
300
400
500
Πίνακας 10
IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ - ΑΝΟΔΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
Η άνοδος μαγνησίου προστατεύει την εσω-
τερική επιφάνεια του δοχείου νερού από διά-
βρωση. Το στοιχείο ανόδου υφίσταται φυσι-
ολογική φθορά και πρέπει να αντικαθίσταται
περιοδικά.
Για να εξασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής
και η απρόσκοπτη λειτουργία του θερμαντή-
ρα νερού, ο κατασκευαστής συνιστά περι-
οδικές επιθεωρήσεις στην κατάσταση της
ανόδου μαγνησίου από καταρτισμένο τεχνι-
κό και αντικατάσταση της ανόδου όταν είναι
απαραίτητο. Αυτές οι εργασίες μπορούν να
διενεργούνται κατά την τεχνική προληπτική
συντήρηση της συσκευής. (Μία ή δύο φο-
ρές τον χρόνο, ανάλογα με την ποιότητα του
νερού).
Για τις εργασίες αντικατάστασης, παρακα-
λούμε να επικοινωνείτε με εξουσιοδοτημένη
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης!
Ελάχιστο μέγεθος
εισόδου βαλβίδας
DN15 (R1/2)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
Πίεση στην είσοδο κρύου
νερού (CW), bar
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Ελάχιστη διάμετρος
ροής, mm
Ø12
Ø14
Ø14
Ø14
Ελάχιστος ωφέλιμος όγκος δοχείου διαστολής σε
λίτρα με θερμοκρασία θερμαντήρα νερού:
10°C - 60°C
7
8
12
10
13
18
13
17
23
17
21
29
V. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα νε-
ρού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνδέεται
σωστά με την εγκατάσταση θέρμανσης και
είναι γεμάτη με νερό.
VI. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής για
σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
• Μην ενεργοποιείτε τον θερμαντήρα νερού
προτού βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί
η πλήρωσή του με νερό.
• Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει
να διενεργούνται από επαγγελματία τε-
χνικό συστημάτων θέρμανσης σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Ο θερμαντήρας νερού πρέπει να εγκαθί-
σταται μόνο σε χώρο με κανονική αντοχή
σε φωτιά. Στην υδραυλική αποχέτευση
πρέπει να συνδέεται ένα σιφόνι. Ο χώρος
πρέπει να προστατεύεται από παγετό και
η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει
ποτέ να είναι κάτω από 4 °C.
• Για την σύνδεση χάλκινων σωλήνων στις
Μέγιστη θερμική ισχύς,
kW
75
150
150
150
10 °C - 70°C
9
11
16
13
17
24
18
23
32
22
28
39
EL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200