Download  Print this page

Mod De Utilizare Echipamentul; Reguli Importante - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
194 |
Capacitate acumulator,
litri
200
300
400
500
Table 9.
Capacitate acumulator,
litri
200
300
400
500
Table 10
VI. Mod de utilizare
echipamentul
Inainte de exploatarea initiala a echipamen-
tului, verificati daca acesta este legat corect,
la reteaua de instalatie si daca este plin cu
apa. Toate reglarile referitoare la functiona-
rea echipamentului, se fac numai de catre
specialist calificat.
VII. Reguli importante
• Folosirea echipamentului in scopuri dife-
rite de cele ale destinatiei acestuia, este
interzisa.
• Inainte de punerea in functiune a rezis-
tentei, verificati daca rezervorul de apa
este plin cu apa.
• Instalarea si deservirea echipamentului
trebuie efectuate de catre un personal
calificat, in concordanta cu instructiunile
date de producator.
• Echipamentul se monteaza numai in in-
caperi ferite de incendiu. Pe pardoseala
trebuie sa existe sifon de scurgere a apei
Diametru vana intrare,
cel putin
DN15 (R1/2)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
Presiunea de apă rece,
Bar
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Diametru debit de cel
puțin, mm
Ø12
Ø14
Ø14
Ø14
Vas de expansiune volum util minim la temperatura
de încălzire a apei, în litri
10°C - 60°C
7
8
12
10
13
18
13
17
23
17
21
29
reziduale. In incapere temperatura nu
trebuie sa scada sub 4°С.
• Legarea echipamentului la reteaua ter-
mica si sanitara, se efectueaza numai de
catre un personal calificat.
• Daca temperatura din incapere poate sa
scada sub 0 оС, boilerul trebuie golit prin
ridicarea arcului clapetei de protectie.
• In timpul functionarii (regimul de incalzire
a apei), este normal sa picure apa din ori-
ficiul de scurgere al clapetei de protectie,
care trebuie sa fie deschis in atmosfera.
• La conectarea conductelor de cupru la in-
trari si iesiri, utilizați o conexiune ininter-
mediara dielectrica. Altfel există riscul de
coroziune de contact care poate afecta
racordurile de conectare!
• Pentru functionarea in conditii de siguran-
ta a echipamentului, supapa de siguranta
trebuie curatita regulat, sa nu fie blocata,
iar pentru regiunile cu apa puternic calca-
roasa sa se curate de piatra calcaroasa
depusa. Acest lucru nu face obiectul ga-
rantiei. Daca la ridicarea arcului clapetei,
RO
Putere maximă de încăl-
zire, kW
75
150
150
150
10 °C - 70°C
9
11
16
13
17
24
18
23
32
22
28
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200