Download  Print this page

Tehnički Podaci I Dimenzije - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
148 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode
III. Tehnički podaci i dimenzije
Stvarni kapacitet
međuspremnika
Stvarni kapacitet
spremnika tople
vode
Najviša točka
spremnika u
nagibu (bez
izolacije)
Masa
Topl. izolacija
od mekog
poluretana
Max. radna
temperatura
međuspremnika
Max. radna temp.
spremnika tople
vode
Max. radna temp.
zmijolikog grijača
izmjenjivača
topline
Nazivni tlak
međuspremnika
Max. tlak
spremnika tople
vode
Max. tlak
zmijolikog grijača
izmjenjivača
topline
Površina
izmjenjivača
topline S1
Površina
izmjenjivača
topline S2
Sadržaj
izmjenjivača
topline S1
Sadržaj
izmjenjivača
topline S2
Toplinski gubitak
kWh/24h 3.6
(ΔT45K)
ATTU
ATTD
ATT
600/
600/
150
150
UNO
l
408
416
l
151
151
mm
2121 2121 2121 2045 2045 2045 2236 2236 2236 2238 2238 2238
kg
203
188
mm
100
100
°C
95
95
°C
95
95
°C
110
110
MPa
0.3
0.3
MPa
1
1
MPa
0.6
0.6
m
2.25
2.25
m
1.04
-
l
13.7
13.7
l
6.4
-
3.6
ATTD
ATTU
ATT
600/
800/
800/
800
150
200
200
/200
DUO
DUO
UNO
433
569
579
608
151
191
191
191
161
264
241
193
100
100
100
100
95
95
95
95
95
95
-
110
110
0.3
0.3
0.3
0.3
1
1
1
-
0.6
0.6
-
2.89
2.89
-
1.54
-
-
26.2
26.2
-
9.4
-
3.6
4.1
4.1
ATTD
ATTU
ATT
1000/
1000/
1000/
200
200
200
DUO
UNO
655
666
702
191
191
191
298
274
220
100
100
100
95
95
95
95
95
95
95
95
-
110
110
0.3
0.3
0.3
1
1
1
-
0.6
0.6
-
3.3
3.3
-
1.54
-
-
29
29
-
9.4
-
4.1
4.3
4.3
4.3
HR, BiH
ATTD
ATTU
ATT
1500/
1500/
1500/
300
300
300
DUO
UNO
1109 1134 1170
296
296
296
390
353
295
100
100
100
95
95
95
95
95
95
-
110
110
-
0.3
0.3
0.3
1
1
1
1
-
0.6
0.6
-
-
3.47
3.47
-
-
2.3
-
-
-
31.4
31.4
-
-
20.5
-
-
6.5
6.5
6.5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200