Download  Print this page

Іii. Технически Данни И Размери - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
112 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода
ІII. Технически данни и размери
Действителен
обем буфер
Действителен
обем бойлер
Най-висока
точка на буфера
в наклон (без
изолация)
Тегло Нето
Изолация „Мек"
PU
Максимална тем-
пература буфер
Максимална тем-
пература бойлер
Макс. работна
температура
сепрпент.
Макс. работно
налягане буфер
Макс. работно
налягане бойлер
Работно налягане
за серпентините
Площ серпентина
S1
Площ серпентина
S2
Обем на
серпентината S1
Обем на
серпентината S2
Загуба на
kWh/24h
топлина (∆T45K)
ATTU
ATTD
ATT
600/
600/
150
150
UNO
l
408
416
l
151
151
mm
2121 2121 2121 2045 2045 2045 2236 2236 2236 2238 2238 2238
kg
203
188
mm
100
100
°C
95
95
°C
95
95
°C
110
110
MPa
0.3
0.3
MPa
1
1
MPa
0.6
0.6
m
2.25
2.25
m
1.04
-
l
13.7
13.7
l
6.4
-
3.6
3.6
ATTD
ATTU
ATT
600/
800/
800/
800
150
200
200
/200
DUO
DUO
UNO
433
569
579
608
151
191
191
191
161
264
241
193
100
100
100
100
95
95
95
95
95
95
-
110
110
0.3
0.3
0.3
1
1
1
-
0.6
0.6
-
2.89
2.89
-
1.54
-
-
26.2
26.2
-
9.4
-
3.6
4.1
4.1
ATTD
ATTU
ATT
1000/
1000/
1000/
200
200
200
DUO
UNO
655
666
702
191
191
191
298
274
220
100
100
100
95
95
95
95
95
95
95
95
-
110
110
0.3
0.3
0.3
0.3
1
1
1
1
-
0.6
0.6
-
3.3
3.3
-
1.54
-
-
29
29
-
9.4
-
4.1
4.3
4.3
4.3
BG
ATTD
ATTU
ATT
1500/
1500/
1500/
300
300
300
DUO
UNO
1109 1134 1170
296
296
296
390
353
295
100
100
100
95
95
95
95
95
95
-
110
110
-
0.3
0.3
0.3
1
1
1
-
0.6
0.6
-
-
3.47
3.47
-
-
2.3
-
-
-
31.4
31.4
-
-
20.5
-
-
6.5
6.5
6.5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200