Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 189

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
Fermoar
3. Racordarea serpentinelor de
incalzire la reteaua termica a
surselor alternative de caldura
ATENTIE! Legarea echipamentului la re-
teaua de incalzire se efectueaza numai
de catre personalul calificat care a execu-
tat proiectul instalatiei termice.
Legarea serpentinelor de incalzire la retea-
ua termica, se efectueaza prin legarea la
iesirea si intrarea marcata cu culoarea si in-
scrisul aferent, dupa descrierea de mai jos:
IS1 (MS) – Intrare serpentina 1; OS1 (ES) –
Iesire serpentina 1
IS2 (M) – Intrare serpentina 2; OS2 (E) – Ie-
sire serpentina 2
La umplerea sistemului cu agent termic, ae-
rul trebuie sa fie scos din sistem. Inainte de
exploatarea sistemului, verificati ca in sis-
tem nu exista aer, pentru a nu impiedica o
functionare corecta. Temperatura agentului
termic nu trebuie sa depaseasca 110°С.
Temperatura agentului de transfer termic nu tre-
buie să depăşească 110° C şi 0,6 MPa presiune!
Serpentina de incalzire trebuie sa fie echipata
cu o supapa de siguranta in conformitate cu
cerintele proiectantului HVAC dar reglajul aces-
teia nu trebuie sa depaseasca Pnr - 0.6 MPa
Strat exterior
din PVC
Izolatie PU
Fermoar
moale
Capac de plastic decorativ
Izolatie PU
moale de Sus
Fermoar
Fig. 6
(en 1489:2000). De asemenea, trebuie instalat
OBLIGATORIU un vas de expansiune in con-
formitate cu cerintele proiectantului HVAC!
4. Racordarea acumulatoarelor in in-
stalatiile de incalzire. Exemple. (Fig.8)
Acumulatoarele pentru instalatiile de in-
calzire sunt desemnate pentru stocarea
agentului termic, pe straturi cu temperatura
diferita si distribuirea ulterioara in fluxuri de
agent termic in functie de scop. Ca exemplu,
schema arata alimentarea pentru incalzire
cu temperatura mai scazuta de la straturi-
le inferioare ale acumulatorului si respec-
tiv, incalzire cu temperatura mai inalta de
la straturile superioare unde temperatura
agentului termic este mai inalta. Alimenta-
rea acumulatorului se face de la un cazan/
centrala de inalta temperatura racordata la
straturile superioare si de la panouri solare
la straturile inferioare. Fig.8
ATENTIUNE! Acumulatorul face parte din
instalatia de incalzire care trebuie proiec-
tata de un proiectant autorizat! Montarea
unei supape de protectie cu posibilitate
de drenaj este obligatoriu!
Presiunea maxima a acumulatorului
este 3 bari.
| 189
Rozeta
dîn plastic
decorativ

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200