Download  Print this page

Destinația Utilizării; Descriere Și Date Tehnice - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
I. Destinația utilizării
Aparatul este destinat prepararii apei calde
menajere, pentru locuinte prevăzute cu retea
de instalatie care lucrează la o presiune sub
3 bar.
Aparatul este destinat funcționării în spații
închise și încălzite; acesta nu este destinat
funcționării într-un regim de lucru cu debit
constant.
II. Descriere și date tehnice
În funcție de modelul acumulatorului, acesta,
poate avea una, două sau nici o serpentina
incorporata.
T - Indicator de temperatură (este inclus în kitul
aparatului) TS1, TS2, TS3 - pentru montarea
senzorilor de temperatură pentru rezervorul de
apă, care ajută la reglarea debitului agentului
de răcire prin intermediul serpentinelor.
Acumulatoare de capacitate mică 59
Placa de identificare
Placa de identificare se află pe partea din
spate a echipamentului şi cuprinde urmă-
toarele informaţii:
Poz. Descriere
1
Denumirea tipului
2
Nr. serie
3
Volumul efectiv
4
Consum de energie termică în regim de stand-by
5
Volumul încălzit prin intermediul preparatorului electric
6
Anul fabricaţiei
7
Protecţie împotriva coroziunii
8
Temperatura max. a apei calde la acumulator
9
Temperatura max. a turului la sursa de încălzire
10
Temperatura max. a turului, solar
11
Putere de conectare electrică
12
Aport de incalzire agent termic
13
Debitul de agent termic pentru încălzirea apei aport de
căldură
14
Volum care poate fi prelevat cu 40 °C, la încălzire
electrică
15
Presiune de lucru max. pe partea apei potabile
16
Presiune maxima calculata
17
Presiune de lucru max. pe partea sursei de încălzire
18
Presiune de lucru max. pe partea sistemului solar
19
Presiune de lucru max. pe partea apei calde menajere / a
circuitului de incalzire
20
Presiune de probă max. pe partea apei calde menajere /
a circuitului de incalzire
21
Temperatura max. a apei calde, la încălzire electrică

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200