Download  Print this page

Viіі. Periodično Održavanje - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
46 | Niskotlačni međuspremnici
HR, BiH
VIІІ. PERIODIČNO
ODRŽAVANJE
Tijekom normalnog rada međuspremnika
pod utjecajem visoke temperature se talo-
ži kamenac. Zbog toga proizvođač ovog
uređaja preporučuje preventivno održava-
nje spremnika svake dvije godine od stra-
ne ovlaštenog servisa ili servisnog centra.
Svaka takva profilaksa (prevencija) treba se
zabilježiti i na jamstvenoj kartici. Moraju se
prikazati: datum završetka, firma izvođač,
ime osobe koja je obavila djelatnost, potpis.
Nepoštivanjem ovog zahtjeva može raski-
nuti besplatno jamstveno održavanje Vašeg
međuspremnika.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve
posljedice koje proizlaze iz nepoštivanja
ovih uputa

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200

  Related Content for Bosch Acu Tank AT 200