Download  Print this page

Zaščita Bojlerja Pred Korozijo - Magnezijeva Zaščitna Anoda; Režim Delovanja Bojlerja; Pomembna Tehnična Pravila - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
Prostornina bojlerja v
litrih
200
300
400
500
Tablica 9.
Prostornina bojlerja v
litrih
200
300
400
500
Tablica 10
IV. Zaščita bojlerja pred
korozijo – magnezijeva
zaščitna anoda
Magnezijeva zaščitna anoda ščiti notranjo
površino bojlerja pred korozijo. Zaščitna
anoda je podvržena obrabi, zato jo je treba
občasno zamenjati z novo.
Da bi vaš bojler deloval brezhibno in čim
dlje, proizvajalec priporoča občasne kon-
trolne preglede stanja magnezijeve zaščitne
anode s strani kvalificiranega serviserja, po
potrebi pa tudi njeno menjavo, in sicer pri
preventivnem tehničnem vzdrževanju boj-
lerja (enkrat ali dvakrat na leto, odvisno od
kakovosti vode).
Prosimo, da se za zamenjavo magnezije-
ve zaščitne anode obrnete na pooblaščeni
servis!
Velikost vhodnega
ventila
DN15 (R1/2)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
Tlak na dovodu hladne
vode (CW), bar
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Bojlerji za indirektno ogrevanje | 213
Minimalni pretočni
premer, mm
Ø12
Ø14
Ø14
Ø14
Minimalna koristna prostornina ekspanz. posode v
litrih, pri temperaturi bojlerja
10°C - 60°C
7
8
12
10
13
18
13
17
23
17
21
29
V. Režim delovanja bojlerja
Pred uporabo bojlerja za pripravo sanitarne
tople vode je treba preveriti, ali je pravilno
povezan z napeljavo ogrevanja in napolnjen
z vodo.
VI. Pomembna tehnična pravila
• Bojler je prepovedano uporabljati za na-
mene, za katere ni predviden.
• Bojler za pripravo sanitarne tople vode
vklopite v elektriko šele, ko se napolni z
vodo.
• Namestitev in vzdrževanje mora opravi-
ti strokovnjak pooblaščenega servisa v
skladu z navodili proizvajalca.
Bojler za pripravo sanitarne tople vode se
lahko namesti le v požarno varnih prostorih.
Tam se mora nahajati tudi sifon, priključen
na drenažo. Prostor mora biti zaščiten pred
zmrzovanjem, temperatura v njem pa ne
sme biti nižja od 4 °C.
Maksimalna moč ogreva-
nja, kW
75
150
150
150
10 °C - 70°C
9
11
16
13
17
24
18
23
32
22
28
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200