Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
80 | Bojleri pod niskim pritiskom
Nadamo se da će Vaš novi uređaj poboljšati udobnost u Vašem domu.
Ovaj tehnički opis i uputstvo za upotrebu imaju za cilj da Vas upoznaju sa uređajem i uslovi-
ma za njegovu pravilnu ugradnju i rad. Uputstvo je namenjeno i za kvalifikovane tehničare,
koji će instalirati uređaj, demontirati i popraviti u slučaju kvara.
Poštovanje odredbi iz ovog uputstva je u interesu kupca i jedan od uslova za priznavanje
garancije.
• Ovo uputstvo je sastavni deo rezervoara. Trebalo bi ga čuvati i mora pratiti uređaj u slu-
čaju promene vlasnika ili korisnika i/ili se rezervoar reinstalira.
• Pročitajte uputstvo pažljivo. To će Vam pomoći da se osigura sigurna montaža, upotreba
i održavanje Vašeg uređaja.
• Instalacija uređaja je na račun kupca i mora biti izvedena od strane kvalifikovanih instala-
tera u skladu sa ovim uputstvom
Sadržaj
I. NAMENA ....................................................................................................................... 81
II. OPIS I KARAKTERISTIKE (TEHNIČKE KARAKTERISTIKE) .............................................. 81
III. REZERVOARI ZA SISTEME GREJANJA 200-2000. .................................................. 82
IV. REZERVOARI ZA SISTEME GREJANJA 200-2000. .................................................. 84
V. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE ....................................................................................... 87
VI. RAD SA UREĐAJEM .................................................................................................. 89
VII. VAŽNA PRAVILA ....................................................................................................... 89
VIІІ. PERIODIČNO ODRŽAVANJE .................................................................................. 90
SRB, MNE

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200