Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 201

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
Prepričani smo, da bo nova naprava prispevala k večjemu udobju vašega doma.
Namen tehničnega opisa in navodil za uporabo je spoznati izdelek in pogoje njegove pra-
vilne namestitve in uporabe. Navodilo je namenjeno tudi pooblaščenim serviserjem, ki bodo
napravo namestili, jo demontirali in opravili remont v primeru okvare.
Uporabnik mora upoštevati navodila in napotke, saj garancija velja le ob upoštevanju navodil.
• Navodila so sestavni del zalogovnika, ki jih je treba shraniti, saj morajo biti priložena
napravi v primeru zamenjave lastnika/uporabnika ter v primeru ponovne namestitve na-
prave.
• Navodila je treba podrobno prebrati, saj to zagotavlja varno montažo, uporabo in vzdrže-
vanje vaše naprave.
• Namestitev naprave je skrb kupca, opraviti pa jo mora pooblaščeni inštalater skladno s
temi navodili.
I. Uporaba za določen namen .............................................................................. 202
II. Opis in tehnični podatki .................................................................................. 202
III. Tehnični podatki in dimenzije ......................................................................... 203
IV. Montaža in priklop .......................................................................................... 207
V. Režim delovanja bojlerja .................................................................................. 213
VI. Pomembna tehnična pravila............................................................................ 213
VII. Občasno vzdrževanje ..................................................................................... 214
VIII. Navodila za varovanje okolja ......................................................................... 215
| 201

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200