Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 164

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
164 |
Tisztelt Ügyfelünk!
A csapata gratulál Önnek az új beszerzéshez! Reméljük, hogy az új berendezés kényelme-
sebbé teszi A Bosch Termotechnika csapat otthonát.
A használati útmutató és a műszaki leírás bemutatja a terméket, valamint a helyes telepí-
tés és használat módját. Kérjük, olvassa el és tartsa be az ezekben a dokumentumokban
foglaltakat.
Az utasítások azoknak a szakembereknek is szólnak, akik a telepítést, a szétszerelést és a
meghibásodás esetén szükséges javítási műveleteket végzik.
A jelen dokumentumban található utasítások betartása a vásárló érdeke, egyúttal része a
garancialapon feltüntetett garanciális feltételeknek. Az utasítások be nem tartása a garan-
cia megszűnését vonja maga után!
• A jelen útmutató a berendezés szerves részét képezi. Meg kell őrizni, és a berendezés
továbbadása esetén mellékelni kell a berendezéshez.
• Gondosan olvassa el az utasításokat és a tanácsokat. Ezek segítséget nyújtanak a be-
rendezés garantáltan biztonságos telepítéséhez, használatához és karbantartásához.
• A telepítés költségei a vásárlót terhelik, és a telepítési műveleteket képzett szakember-
nek kell elvégeznie az útmutatóban leírtaknak megfelelően.
I. Rendeltetésszerű használat ......................................................................... 165
II. Leírás és műszaki adatok ............................................................................ 165
ІII. Méretek és műszaki adatok ........................................................................ 166
IV. Felszerelés és csatlakoztatás .................................................................... 170
IV. Korrózióvédelem - magnéziumanód .......................................................... 176
VI. Fontos szabályok ....................................................................................... 176
VII. Rendszeres karbantartás .......................................................................... 177
VIII. Környezetvédelemmel kapcsolatos utasítások ........................................ 178
HU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200