Download  Print this page

Montare Și Conectare - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
V. Montare și conectare
ATENŢIE! TOATE OPERAȚIILE
DE MONTAJ MECANIC SI ELEC-
TRIC TREBUIE REALIZATE DE
TEHNICIENI CALIFICAȚI.
1. Montare
Acumulatoarele sunt livrate pe paleți indivi-
duali de transport pentru o manevrare mai
ușoară. În cazul în care sunt folosite boile-
re de mare capacitate în locuri cu umiditate
scăzută și podea plana, puteți lăsa paleții
montați pe aparate.
- În caz contrar urmați pașii de mai jos
(imaginea 4):
- Așezați boilerul în poziție orizontală, iar
înainte așezați un covoraș dedesubt pen-
tru a împiedica stricăciunile. Deșurubați
cele trei șuruburi care susțin paletul pe
acumulator.
Slika 4
2. Instalarea izolației din poliuretan moale.
Această operație trebuie efectuată la o tem-
peratură a camerei peste 18°C. Izolația tre-
buie depozitată la temperatura de mai sus
timp de cel puțin o oră înainte de utilizare!
Acumulatoare de capacitate mică 65
Montați suporturile reglabile direct în apa-
rat* - Așezați boilerul de capacitate mare
(HCWH) în poziție verticală și reglați nivelul
folosind suporturile.
- În cazul în care suporturile reglabile sunt
livrate ca piese separate, le puteți asam-
bla astfel (imaginea 5):
- Așezați piesa 1 pe șurubul 2 care este
deșurubat din palet
- Așezați șaiba 3 care este scoasă din palet
- Înșurubați piulițele 4
ATENŢIE! Pentru a evita accidenta-
rea utilizatorului și/sau a altor per-
soane în cazul defectării sistemului
de furnizare a apei calde, aparatul
trebuie montat în spații prevăzute
cu hidroizolație a podelei cu/sau
sistem de scurgere.
După
montarea
asigurațivă că fermoarul este bine închis, iar
apoi atașați inelele decorative din cauciuc
pe admisie și evacuări! Așezați capacul su-
perior din plastic pe aparat.
Slika 5
conform
imaginii
8,

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200