Download  Print this page

Primjena Za Određenu Namjenu; Opis I Tehnički Podaci - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
I. Primjena za određenu
namjenu
Ovaj je međuspremnik namijenjen za op-
skrbu potrošnom toplom vodom kućanstva
opremljenog cjevovodnom instalacijom s
radnim tlakom nižim od 8 bar (0,8 MPa), kao
i za instaliranje u sustav centralnog grijanja
s tlakom nižim od 3 bar (0,3 MPa).
Ovaj je međuspremnik namijenjen za rad u
zatvorenim, grijanim prostorijama (tempera-
ture više od 4 °C).
II. Opis i tehnički podaci
Ovisno od modela spremnika za pripre-
mu potrošne tople vode velikog kapaciteta
(HCHW), on može biti opremljen s jednim
ili dva ugrađena izmjenjivača topline. Pri-
ključke na međuspremnike velikog kapa-
citeta treba izvesti na dolje opisane izlaze
i ulaze: TS1, TS2, TS3, TSS1, TSS2 – za
instaliranje senzora temperature (svakim iz-
mjenjivačem topline može se temperaturno
upravljati ). Ako je međuspremnik opremljen
jednim izmjenjivačem topline, dostupan je
samo jedan izlaz „TS1".
Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 147
Tipska pločica
Tipska pločica nalazi se na gornjoj stražnjoj
strani spremnika za toplu vodu i sadrži slje-
deće podatke:
Poz.
Opis
1
Tipska oznaka
2
Serijski broj
3
Stvarni sadržaj
4
Utrošak topline u režimu pripravnosti
5
Volumen zagrijavan električnim grijačem
6
Godina proizvodnje
7
Zaštita od korozije
8
Maksimalna temperatura tople vode u
spremniku
9
Maksimalna temperatura polaznog voda
ogrjevnog izvora
10
Maksimalna temperatura polaznog voda
solara
11
Električni učinak priključka
12
Ulazna snaga ogrjevne vode
13
Količina protoka ogrjevne vode za ulaznu
snagu ogrjevne vode
14
Sa 40 °C točivi obujam električnog
zagrijavanja
15
Maks. pogonski tlak na strani pitke vode
16
Nazivni tlak namještanja
17
Maks. pogonski tlak na strani izvora topline
18
Maks. pogonski tlak na strani solara
19
Maks. pogonski tlak na strani pitke vode
CH
20
Maks. ispitni tlak na strani pitke vode CH
21
Maks. temperatura tople vode s elekričnim
grijačem

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200