Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 192

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
192 |
5. Conectarea la reteaua edilitara de
furnizare a apei potabile
Important! Conectarea
acumulatorului la rețea ar trebui
să fie în conformitate cu un
proiect creat de un proiectant
HVAC! Este necesară prezentarea
unui proiect de instalatie pentru
accesoriile de siguranta in
vederea recunosterii garantiei!
Numai tehnicienii calificați trebuie
să instaleze acest aparat!
Este imperios necesar ca următoarele
standarde și directive:
a) legislația locală.
b) EN 806 – Specifications for installations
inside buildings conveying water for hu-
man consumption.
c) EN 1717 – Protection against pollution of
potable water in water installations and
general requirements of devices to pre-
vent pollution by backflow
d) EN 12975 – Thermal solar systems and
components - Solar collectors.
e) EN 12897 – Water supply – specification
for indirectly heated unvented (closed)
storage water heaters
Conformitatea cu următoarele standar-
de și reglementări, se recomandă de
asemenea:
• DIN 4753 1-3-6-8 – Water heaters, wa-
ter heating installations and storage
water heaters for drinking water
• DIN 1988 – Codes of practice for drinking
water installations
• DIN 4708 – Central heat-water-installati-
ons;
• DVGW
– Technical rule W 551 – Drinking wa-
ter heating and drinking water piping
systems - Technical measures to re-
duce Legionella growth - Design, con-
struction, operation and rehabilitation
of drinking water installations
– Technical rule W 553 – Dimensio-
ning of circulation-systems in central
drinking water heating systems
Instalarea acumulatorului cu umplere starti-
ficata cu o serpentina de incalzire, ar trebui
să se facă în conformitate cu fig.7.
Elementele obligatorii sunt:
1. Conducta de alimentare din sistemul
edilitar de furnizare a apei
2. Robinet.
3. Regulator de presiune. Necesar atunci
când presiunea în rețeaua de alimentare
este de peste 6 bar. În acest caz, presiu-
nea de set este în conformitate cu calcule-
le de proiectant, dar nu trebuie să fie mai
mare de 0,5 MPa! Atunci când presiunea
în rețeaua de alimentare este sub 6 bar,
prezența sa este foarte recomandata. În
toate cazurile, prezența unui regulator de
presiune setat la 0,4 MPa este important
pentru buna funcționare a aparatului!
4. Clapeta de reţinere. Tipul se determină
de către un proiectant HVAC autorizat în
conformitate cu datele tehnice ale echi-
pamentului, şi a sistemului de standarde-
le locale şi europene
5. Supapa de siguranţă. Utilizati numai su-
papele de siguranta din continutul setului
livrat. Pentru scheme termo-mecanice
diferite de conexiunea din fig. 7, supape-
le de siguranta trebuie sa fie definite de
proiectantul HVAC si trebuie sa fie in con-
formitate cu normele locale si europene
precum si cu normativele tehnice din do-
meniu. (Pnr = 0.8 MPa; EN 1489:2000).
Supapele se dimensioneaza corespun-
zator cu tabelul 9.
IMPORTANT! Între cazan şi
supapa de siguranţă nu trebuie să
existe vane de manevra sau
robineti de inchidere!
IMPORTANT! Prezenţa de supape
de siguranţă vechi pot provoca
daune echipamentului şi trebuie
să fie eliminate!
RO

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200